Ansatte på hjemmekontor

16
aug

av Vibeke Aasterud , 16. august 2021

Ansatte fortsatt på hjemmekontor?

Sakte, men sikkert har Norge åpnet opp igjen etter pandemien og vi gleder oss over å kunne treffes igjen. Mange har savnet kontoret og kollegaene sine, selv om vi har blitt skikkelig gode på teams etter hvert. Men mange medarbeidere trives godt på hjemmekontoret, og produktiviteten og effektiviteten har vært upåklagelig. Derfor er det mange bedrifter som nå legger til rette for at ansatte kan fortsette å jobbe hjemmefra.

Med en permanent hjemmekontorløsning er det noen faktorer som både den ansatte og arbeidsgiver må vurdere. Jeg har laget en sjekkliste med de viktigste punktene som arbeidsgiveren må ha med seg i vurderingen.

 

Hva har den ansatte krav på av kontorutstyr?

Her ser jeg for meg to alternativer; enten låner arbeidsgiveren ut kontorutstyr til den ansatte eller så gir arbeidsgiveren bort utstyret til den ansatte (altså den ansatte blir eier av utstyret). Det er ikke skatt på utstyr som medarbeideren låner av sin arbeidsgiver, men det er uansett greit å avklare dette ganske tidlig så det ikke skal by på utfordringer senere i arbeidsforholdet. Her er reglene fra Skatteetaten 

Fradrag og skatter man må ta hensyn til?

Nå som vi er inne på skatteregler kan det nevnes at dersom arbeidstaker benytter en del av egen bolig utelukkende til hjemmekontor, kan han/hun ha krav på fradrag. Rommet som benyttes må da kun brukes til hjemmekontor og ikke kombineres med andre rom som f.eks. kjellerstue eller soverom. Fradraget er kr 1850,- pr år dersom du står som minimum 50% eier av bolig.

Utgiftsgodtgjørelse kan gjøres både skattepliktig og trekkfri. Utbetaler arbeidsgiveren en trekkfri utgiftsgodtgjørelse er det viktig å huske disse vilkårene:

  • Rommet som brukes til hjemmekontor må kun være kontor (som beskrevet over)
  • Arbeidstaker må ha et behov for hjemmekontor
  • Utstyret på hjemmekontoret må beskrives av arbeidstaker med kvitteringer etc.

Mer om skattepliktig godgjørelse på hjemmekontoret

Få på plass en avtale

Nå som de fleste av oss er tilbake til kontoret og samfunnet vender tilbake til normalen, kan man ikke anse bruken av hjemmekontor som kortvarig på grunn av omstendighetene. Det er derfor viktig at det kommer på plass en skriftlig avtale som konkretiserer varighet, bruk og eiendomsrett til kontorutstyr og ikke minst arbeidstid. En slik avtale kan legges inn som en tilleggsavtale i dagens arbeidsavtale.

Miljø og lederskap

Å hvordan er arbeidsforholdene på hjemmekontoret da? Så langt det er praktisk mulig skal du som arbeidsgiver sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse er ivaretatt og påse at arbeidsforholdene på hjemmearbeidsplassen er fullt forsvarlige. Dette gjelder blant annet arbeidsstedet og arbeidsutstyret. Les deg opp her. 

Det har vært skrevet mye om fjernledelse det siste 1,5 året, og det å være leder over digitale flater kan være utfordrende. En god plan for møter og dialog er viktig for begge parter. Lederen må kunne følge opp både arbeidet og arbeidstakeren, og arbeidstakeren må også kunne ha tett dialog med sin leder for avklaringer etc.

Arbeidstid på hjemmekontoret

Friheten som følger med hjemmekontor er en av fordelen mange trekker frem. Det å bestemme over egen arbeidstid, komme og gå som man vil. Men er dette egentlig greit?

Arbeidstakeren som jobber på hjemmekontor er unntatt enkelte bestemmelser som gjelder arbeidstid, og det samme gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Det betyr at arbeidstaker som har fast hjemmekontor tre dager i uken kan gjøre jobben sin når vedkommende ønsker, når som helst på døgnet, uten at det bryter med arbeidstidbestemmelsene. Det er derfor viktig at det presiseres i arbeidsavtalen om arbeidsgiveren ønsker at arbeidstaker skal være tilgjengelig, og gjøre jobben innenfor ordinær arbeidstid og tilpasset den tiden kollegaene sitter på kontoret.

Trenger du hjelp til lønn og HR i din bedrift - La oss ta en prat