<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

30. jun

Endringer av omsorgsdager fra 1. juli

Omsorgsdager er mest kjent for «hjemme med sykt barn-dager». Dette er dager med lønn som arbeidstaker har rett på når barnet er sykt, og den ansatte må være borte fra jobben. Det er vedtatt at antall omsorgsdager som yrkesaktive har rett til, endres fra 1. juli 2020. Endringene innebærer at alle går tilbake til ordinert antall dager, og man starter på nytt fra 1. juli.

 

I PERIODEN 1. JULI TIL OG MED 31. DESEMBER 2020 VIL DET BETY FØLGENDE FOR ARBEIDSGIVER:

 • Dekke 10 dager for kalenderåret 2020. Det betyr at hvis du allerede har dekket 3 dager skal du fra 1. juli dekke 7 dager før du kan søke refusjon for utbetalt lønn. For at dagene skal telle med må omsorgsdagene som er tatt ut tidligere i 2020 være tatt ut før 13. mars.
 • Antall omsorgsdager for arbeidstakere nullstilles. Det betyr at de ikke lengre har rett til dobbelt antall dager man fikk under koronasituasjonen.

DETTE GJELDER UT KALENDERÅRET 2020:

 • Du kan ikke kreve legeerklæring når den ansatte tar ut omsorgsdager.
 • Hvis barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn kan arbeidstakeren bruke omsorgsdager, selv om antall dager er brukt opp. Smittevernhensynet kan gjelde barnet eller andre familiemedlemmer som barnet bor med. Da må arbeidstakeren levere bekreftelse fra lege som bekrefter særlige smittevernhensyn som må ivaretas.

HVOR MANGE DAGER HAR ARBEIDSTAKEREN RETT TIL Å BRUKE?

Hvor mange omsorgsdager arbeidstakeren har rett til å bruke kommer an på samlivssituasjonen og antall barn. Her er reglene:

 • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
 • 15 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
 • Når man har avtale om delt bosted, får man 10 eller 15 dager hver avhengig av hvor mange barn man har
 • Hvis man er alene om omsorgen dobles antall dager

Hvis man har vedtak på ekstra dager på grunn av kronisk sykt barn, trenger man ikke å søke på nytt. Ny telling gjelder også på dette området fra 1. juli 2020.

MÅ JEG FORSKUTTERE LØNN?

Som arbeidsgiver har du plikt til å forskuttere lønn til arbeidstakere som har rett til omsorgspenger. Det er tidspunkt for når arbeidstaker har brukt omsorgsdager som bestemmer hvilke regler som gjelder.

 • I perioden 1. januar – 12. mars 2020 skal du dekke de 10 første dagene med omsorgspenger før du kan søke refusjon fra den 11. dagen
 • Hvis du krever refusjon for en periode mellom 13. mars og 30. juni er det nok at du har dekket tre dager. Det betyr at hvis du har dekket tre dager siden 1. januar kan du kreve refusjon for alle dagene du har utbetalt mellom 13. mars og 30. juni.
 • Fra 1. juli 2020 må du igjen dekke 10 dager for kalenderåret 2020. Det betyr at hvis du allerede har dekket 3 dager omsorgslønn i perioden før 13. mars skal du fra 1. juli dekke 7 dager før du kan søke refusjon for utbetalt lønn.

VIBEKE AASTERUD COO, Payroll