Jobbengasjement på hjemmekontor

16
feb

av Yvonne Fosser , 16. februar 2021

Hvordan er jobbengasjementet på hjemmekontoret?

Vi nærmer oss et år med hjemmekontor, teams og lange arbeidsdager ved kjøkkenbordet. Flere ganger i uken er jeg i kontakt med kollegaer og kunder som sliter med å holde motivasjonen oppe og som kjenner på savnet etter kollegaer og en kantine med fredagsvaffel.

Etter mange år i IT bransjen har jeg vært vant til å ha kolleger i mange land og det å jobbe delvis fra hjemmekontor har for meg vært et gode. Det som er den store forskjellen for de fleste av oss nå, er at vi ikke har et valg.

 

 

Det skal bli spennende å se fremover når vi får muligheten til å komme tilbake på kontoret. Jeg tror mange arbeidsgivere vil tilrettelegge en hybridløsning, dvs både muligheter for hjemmekontor, samt at vi har noen faste dager på jobb i uken.

I en studie fra Harvard Business School, har Ethan Bernstein forsket på hvordan hjemmekontor påvirket jobbresultatet og kreativiteten gjennom pandemien. Utvalget var på ca 600 ansatte på arbeidsplasser i USA. Annen hver uke ble de stilt samme spørsmål og målt frekvens i digital kommunikasjon.

I undersøkelsen viste det seg et mønster og tre kurver:

1. «We can do it curven»: De negative følelsene, det negativ stresset og oppgaverelaterte konflikter har falt siden vi startet å jobbe hjemmefra.

2. Det viste seg en u-kurve for jobbengasjement og trivsel. Det ble vanskelig i begynnelsen, men etter en stund var vi oppe på minst like høyt nivå igjen. Vi har blitt vant til å jobbe hjemmefra, vi har tilpasset oss, vi har lært nye samarbeidsformer og digitale verktøy og vi har kommet inn i en slags rytme.

3. Det viste seg en flat kurve for jobbutførelse. Vi jobber mer og tilpasser oss, så det ikke går utover resultatet.

Andre interessante funn:

- Det var ingen forskjeller på introverte og ekstroverte personer, i forhold til hvordan de tilpasset seg og hvordan de liker å jobbe på hjemmekontor.

- Man så en stor forskjell på de som hadde en mer imøtekommende personlighet, enn de som hadde mer narsissistiske personlighetstrekk. De som er mer imøtekommende tilpasset seg raskt og fikk bedre resultater.

- Det var 10% mindre kommunikasjon med kolleger som man ikke kjente så godt. Det var fortsatt god kontakt med kolleger de er vant til å samarbeide med og kjente godt.

- Onboarding av nyansatte var en oppgave som er blitt vanskeligere nå enn før.

Mindre samhandling mellom kollegaer

Undersøkelsen viser altså at vi er tilpasningsdyktige og finner en form som passer oss. Men vi mister mye av samhandlingen mellom kollegaer som vi ikke har nær relasjon til. Hvordan vil dette påvirke kommunikasjonen og jobbengasjementet på sikt? Mye forskning viser at en bedrifts produktivitet, innovasjon og kreativitet, er avhengig av at vi snakker på tvers av siloer og at vi bygger og tar vare på relasjoner som ikke er så sterke fra før.

Bedre kommunikasjon

Flere bedrifter og organisasjoner ser nå viktigheten av relasjonsbyggingen og tar tak for å utfordre de nye kommunikasjonsmønstrene vi nå er blitt vant til det siste året. Vi har gjennomført mange workshops for kunder som vil opprettholde og utvikle kommunikasjonen kollegaer imellom, og for å skape bedre motivasjon og arbeidsglede.

Sett av tid til å snakke om verdier

Skatteetaten og Forbrukerrådet er to av kundene våre som har gjennomført digitale workshops med gode resultater:

Jannicke Skjelderup, Skatteetaten:
Det er viktig å snakke sammen om andre ting enn rene produksjonsoppgaver og utviklingsoppgaver. Det å sette av tid til å snakke om verdier, hva som gir den enkelte energi, lage en felles handlingsplan om hva staben eller avdelingen skal bli husket for i 2021. Dette har gitt en positiv boost i gruppen.

Det ble veldig godt mottatt at de kunne benytte Miro som er et digitalt samhandlingsverktøy hvor de kunne skrive på «post it» lapper samtidig. Det gode materialet som kom frem i workshopen har vi nå lett tilgjengelig og noe som vi skal jobbe videre med.

Vi hadde en øvelse med at hver enkelt skulle si noe om hvilket fotavtrykk de skulle etterlate seg i Skatteetaten, og ikke minst at alle gav hverandre positive tilbakemeldinger, har vært en opptur for gruppen. Amesto People & Culture er til stor inspirasjon, og det at Yvonne velger å dele sin personlige historie og sine erfaringer gjorde inntrykk på gruppen.

Pia Cecilie Høst, Forbrukerrådet:
Det er ikke tvil om at hjemmekontor over lang tid har vært krevende og vi mister lettere engasjement og humør uten gode kollegaer og følelse av samhold. Det var derfor motiverende for oss å ha med Yvonne fra Amesto People & Culture for å hjelpe oss med å ha fortsatt fokus på arbeidsglede og hva vi ønsker å bidra med.

Teamet ble beveget over den personlige formen, og det skapte en ærlig og åpen workshop hvor alle delte. Jeg skal ærlig innrømme at jeg var veldig spent på å kjøre en workshop om arbeidsglede og motivasjon digitalt – men det fungerte helt utmerket.

Dagen etter kom denne uttalelsen fra en på teamet: Det er plantet et frø som vil spire og gi en ekstra boost og motivasjon i høstmørket fremover – det sier vel alt».

Kilder:
Harvard Business School, Ethan Bernsteins forskning på hvordan hjemmekontoret påvirket jobbresultat og kreativitet under pandemien.

Digital HR Leaders with David Green: 54. How Can HR Help Organisations Prepare for Hybrid Working? Interview with Ethan Bernstein on Apple Podcasts