Leder under koronakrisen

13
aug

av Yvonne Fosser , 13. august 2020

Hvordan være en god leder under koronakrisen?

Du er leder og skal lede i en krise. Du skal lage planer for ulike scenarier, du skal forholde deg til eierinteresser, økonomi og endrede rammebetingelser, samtidig som du skal kommunisere og involvere dine kolleger uten å fysisk møtes. Dette er krevende.

Måten du som leder håndterer dette på er avgjørende for hvordan bedriften kommer seg gjennom og ut av krisen.

Før teamet møtes (digitalt i disse tider) bør du som leder tenke gjennom hvordan du skal kommunisere. Det kan hjelpe deg hvis du tenker HODE-HJERTE-HENDER som struktur på ditt budskap, og vil bidra til at du holder fokus på det som er overordnet og viktig.

Hode:

Sørg for at du, eller en i teamet er oppdatert på fakta og til enhver tid tilgjengelig informasjon. Sørg for at alle har lik forståelse av situasjonen. Det er viktig at dere blir enige om hvem som har ansvar for hva og hvordan dere skal samordne. Ofte blir det for mye å gjøre for enkelte, mens andre kanskje føler seg utenfor. Dette krever koordinering og ledelse.


Hjerte:

Ikke gå i fella med å kun håndtere eksterne faktorer og la andre ordne det interne. Det er DEG folka dine ser på nå.
Sett av tid til at medarbeidere kan dele sin bekymring.
Husk! Alle trenger å bli sett og hørt.


Hender:

Bli enige om ulike tiltak som skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig og sett tidsfrister. Lag felles kommunikasjonspunkter som dere deler med resten av medarbeiderne. Når du som leder skal kommunisere med ditt team eller med resten av organisasjonen, er det viktig at du forklarer rasjonelt hva som har skjedd hvor og når, og at du setter dette inn i en kontekst som viser at du forstår alvoret og er i stand til å håndtere situasjonen. Vis at du bryr deg og at du anerkjenner det hver og en står i. Fortell hvilke beslutninger som er tatt, hvilke handlinger som skal gjennomføres og hvilke konsekvenser dette vil få.

Det er viktig at medarbeidere opplever ledere som kompetente til å håndtere situasjonen, at beslutninger baseres på fakta, at lederne er handlekraftige og bryr seg. Dette er enda viktigere nå når vi ikke kan møtes fysisk.

Lykke til, kjære leder!