<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

16. feb

Regelendringer innen lønnsfaget

Med overgangen til 2020 trer en rekke regelendringer i kraft, ikke minst innen lønnsfaget. Her følger et knippe nyheter som det er verdt å merke seg, både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

 

OPSJONSSKATTEORDNINGEN FOR SMÅ OPPSTARTSSELSKAP

Ordningen ble vedtatt i 2017, med mål om økt vekst blant norske oppstartselskaper. Maksimal opsjonsfordel per ansatt har frem til 2020 vært 500 000 kroner, men nå er opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap utvidet. Fra 2020 gjelder maksimalt 1 million kroner per ansettelsesforhold. Selskapene som ville benytte seg av ordningen kunne tidligere ikke ha mer enn ti ansatte, men nå er dette utvidet til 12.

PENDLERES BESØKSREISER MED FLY

Den øvre beløpsgrensen dekket av arbeidsgiver på 97 000 kroner for skattefrie pendlerreiser med fly innenfor EØS, er ikke lenger gjeldende. Beløpsgrensen har tidligere betydd at skatteplikt og plikt til å betale arbeidsgiveravgift har blitt utløst ved dekning utover denne beløpsgrensen. Endringen skal ifølge regjeringen gi mer fleksibilitet for arbeidsgivere.

Les mer om opsjonsskatteordningen og beløpsgrensen på Stortingets nettsider.

GENERELT STRENGERE PENDLERREGLER

Reglene om fradrag for pendlerutgifter ble strammet inn fra 2018, men da med en overgangsperiode på to år. Overgangsreglene gikk ut 1. januar 2020, og innstrammingene er dermed nå fullt ut gjeldende. Blant annet har pendlere med kokemuligheter i tilknytning til pendlerboligen, ikke lenger fradragsrett for merkostnader til kost og losji. Det er også endring i krav til antall besøksreiser, dersom arbeidstaker i Norge har hjemmet sitt i et annet EØS-land. Informasjon om besøksreiser finner du her.

ARBEIDSGIVERAVGIFT OG KOMMUNESAMMENSLÅING

2020 betyr blant annet at kommunesammenslåingene er en realitet, hvor Norge nå er delt inn i 356 kommuner. Dette får innvirkning for arbeidsgiveravgiften. På grunn av den nye regionreformen er det nemlig ikke lenger et én til én-forhold mellom arbeidsgiveravgiftssone og kommune.

Hos Skatteetaten finner du oversikt over kommuner, fylkestilknytning og soner.

Verdt å merke seg er også at arbeidsgiveravgiften og skattetrekk skal betales inn til nye kontonumre i aktuelle kommuner. Kontonumre for hele landets kommuner finner du her. Merk at KID-nummer ikke endres.

 

Hos bransjeorganisasjonen Regnskap Norge får du en full oversikt over statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2020.

ÅSE MOSS HANSEN Direktør Lønn og HR