Tillit skaper resultater

13
aug

av Yvonne Fosser , 13. august 2020

Å ha kontroll er fint, men tillit skaper de beste resultatene.

Du bør vurdere tillit fremfor kontroll i arbeidslivet. Jeg vil dele noen motivasjonsfaktorer som de fleste er enige om virker.

 

Tidligere skattedirektør Bjarne Hope snudde i sin tid skatteetaten fra å være et kontrollorgan til å bli et serviceorgan. Dette handlet ikke bare om å endre de interne prosessene, men også å endre kultur og holdninger.

Skatteetaten satte hver og en av oss i stand til selv å kontrollere ved å gi oss tilgang til den informasjonen skatteetaten hadde. De ga altså befolkningen økt grad av tillit og eierskap til informasjonen. Dette ga svært gode resultater på lang sikt sammenlignet med land som Danmark.

Er dette overførbart til arbeidslivet ellers? For ledere er det godt å ha kontroll, men tillit skaper de beste resultatene.

Hva gjør oss motiverte på jobben?


Ytre motivasjon betyr at motivasjonskilden ligger utenfor oss, i form av lønn eller anerkjennelse. Det er viktig å ha konkurransedyktig lønn, men ved fokus på bonusoppnåelse kan dette faktisk ødelegge for den indre motivasjonen, samarbeid og gode resultater på sikt.

Indre motivasjon betyr at man er motivert av jobben i seg selv. Det er gøy å jobbe.

Forskningen viser at for de fleste av oss gir indre motivasjon bedre resultater enn ytre motivasjon. Det gir best produksjon, mindre sykefravær, mindre turnover, mindre utbrenthet og mindre stress.

Å ha mange indre motiverte medarbeidere er derfor svært bra for bedriften, men hva skal til?

Medbestemmelse og autonomi


En av de viktigste faktorene som skaper indre motivasjon, er medbestemmelse og autonomi på jobben. De fleste av oss liker et klart mål, men vi liker ikke å bli detaljstyrt på akkurat hvordan vi skal løse oppgaven.

Vi er forskjellige skrudd sammen med tanke på hvor mye autonomi vi trives med. Det er viktig å ikke anta. Noen trives med stor grad av selvstendighet, mens andre trenger en tettere oppfølging, dialog og tilbakemeldinger.

Som leder

Snakk med ansatte om hvor de ønsker å utvikle seg og hvilken grad av autonomi de trives med før du delegerer.

Som medarbeider

Fortell lederen din hva du ønsker å jobbe med og hvordan du trives. Hvis du ikke får tilbud om en samtale, ta selv initiativ.