Hva er reglene for å jobbe i påsken?

2
apr

av Åse Moss Hansen , 2. april 2019

Hva er reglene for å jobbe i påsken?

Hvilken arbeidstidsregulering gjelder i påskeuken? Fagdirektør på payroll, Åse Moss Hansen forklarer hvordan regelverket ser ut for den gjengse arbeidstakeren.

Først dette med arbeidstid på mandag, tirsdag, onsdag og lørdag i påskeuken. Mandag og tirsdag er vanlige arbeidsdager. Onsdag er vanlig arbeidsdag for alle som jobber dagtid, eks 8-16 eller 9-17. Loven sier at det skal være arbeidsfri fra kl 18 dagen før søndag eller helligdag, så jobber du dagtid så skal du jobbe vanlig dag på onsdag i påskeuken.

Nå er det slik at mange arbeidsgivere opererer med halv dag denne dagen, dette er da et gode din arbeidsgiver gir deg, så har du den ordningen så kan du takke arbeidsgiveren din.

Skal det arbeides etter kl 18 dagen før søndag eller helligdag er det viktig å påse at vilkårene for søndagsarbeid er oppfylt. Vilkåret for søndagsarbeid er som følger «arbeidets art gjør det nødvendig».  De som typisk faller inn under denne ordningen er servicenæringen.

Denne næringen er i stor grad regulert via tariffavtaler, som dermed gjør at de arbeidstakere som jobber på tidspunkt som ikke omfattes av dagtid får tillegg til sin grunnlønn basert på ordning i tariffavtalene.

Så var det påskeaften, denne er regulert noe annerledes enn de andre arbeidsdagene i påskeuken.

Påskeaften, det er da lørdagen i påskeuken, reguleres på samme måte som juleaften og pinseaften. Arbeidsmiljøloven sier at det skal være arbeidsfri fra kl 15 på jul, påske og pinseaften. Det vil da si at arbeid etter kl 15 disse dagene er å anse som søndagsarbeid. Og kravet om «arbeidets art» vil da igjen være gjeldende.

De to søndagene i påskeuken er ikke helligdager, de er vanlig søndager, og regulering av arbeidstid styres derfor i henhold til arbeid på søndager.

Lovverket rundt arbeidstid i påsken er tydelig og skal være vanskelig å tolke feil, men det er viktig å sette seg inn i selskapets policy rundt arbeidstid på disse dagene. Skulle din arbeidsgiver være tilknyttet en tariffavtale er det også svært viktig å sette seg inn i denne. En tariffavtale beskriver i detalj hva du har krav på til enhver tid.