Hvorfor ansatte slutter

13
des

av Yvonne Fosser , 13. desember 2021

Hvorfor slutter ansatte?

De fleste behandler nok familie annerledes enn på jobb. Som mamma er jeg overbærende med at ungdommen i huset ikke gjør det som man kan forvente og at humøret kan være svingende… akkurat som mine foreldre så mellom fingrene på at jeg ikke svarte hyggelig og rommet sjeldent ble ryddet. De fleste arbeidsgivere har ikke råd til å vente i årevis på at man skal bli «voksen» og være engasjerte.

Bruker du ord som familie eller team på din arbeidsplass?

Shopify er netthandelsplattform basert i Canada. Grunnlegger og CEO The founder Tobias Lütke, minnet ansatte i en mail om at de er et selskap, ikke en familie. Det kan være forvirrende for nyansatte, spesielt juniorer at vi bruker begrepet familie. Med en “familietankegang" blir det svært vanskelig å påvirke de som ikke presterer til å slutte i selskapet. Han spesifiserer at Shopify er et team, men ikke en familie.

Gjennom koronatiden er mange selskaper enda lengre fra å være en familie, ei heller er de et team. Det koster penger og mye frustrasjon hos medarbeidere.

Når vi ser hverandre mindre på jobb går det ofte ut over de «løse» relasjonene og mange sier de ønsker nærere relasjoner til kolleger. Nyansatte synes ofte det er vanskelig å kjenne tilhørighet i «teamet». Dette går ut over både kultur, innovasjon og bunnlinje på sikt.

I en undersøkelse av McKinsey & Company viser det seg at ansatte verdsetter dette høyere enn ledelsen tror:

 • Tillit fra leder og organisasjonen
 • Tilhørighet
 • Fleksibilitet
 • Omsorg fra kolleger

Les hele undersøkelsen her

Stressrelaterte sykdommer

Mange opplever nå at stressrelaterte sykdommer er et stort problem på arbeidsplasser. Ifølge en ny undersøkelse fra opplæringsbedriften Framfot der nesten 2000 personer ble intervjuet, opplever 42 prosent negativt stress på arbeidsplassen sin. Les hele undersøkelsen: Dålig företagskultur stressar anställda.

På oppfølgingsspørsmålet om hva som bidro mest til negativt stress, var negativ arbeidskultur på topp (36 prosent), etterfulgt av ujevn arbeidsmengde (32 prosent) og for lite ressurser til å håndtere oppgavene (28 prosent).

Rapporten peker på at det kan være flere årsaker til å oppleve en negativ arbeidskultur. Fjernarbeid innebærer større utfordringer for både ansatte og ledere. 40 prosent av arbeidsgiverne har oppgitt at de ikke har tilstrekkelig kunnskap om hvordan de skal oppfylle arbeidsgiveransvaret når personalet jobber eksternt. Da er det vel ingen overraskelse at dette går ut over både engasjement og prestasjoner.

I følge undersøkelsen bidrar dette til mest stress:

 1. Negativ arbeidskultur på arbeidsplassen (36 prosent)
 2. Arbeidsmengden føles stressende (32 prosent)
 3. Det er ingen ressurser for å oppfylle kravene som stilles (28 prosent)
 4. Blir sjeldent verdsatt av medarbeidere (15 prosent)
 5. Lederen lytter ikke til kommentarer og forslag (15 prosent)
 6. Sjelden spurt om synspunkter og ideer (15 prosent)
 7. Føler seg ofte ekskludert på arbeidsplassen (13 prosent)
 8. Oppgavene føles ikke interessante eller meningsfulle (13 prosent)
 9. Kollegaer behandles ikke respektfullt (13 prosent)
 10. Utilstrekkelige ferdigheter til å håndtere oppgavene (12 prosent)
 11. Ledelsen står ikke på eller hjelper til når det oppstår problemer (12 prosent)
 12. Dårlig fysisk arbeidsmiljø, som ergonomi, sikkerhet og lyd (11 prosent)
 13. Ikke gitt frihet og bestemme selv hvordan arbeidet skal utføres (10 prosent)
 14. Ingen av svarene ovenfor (10 prosent)

I følge Ivar Horneland Kristensen, leder av Hovedorganisasjonen Virke, sliter mange bransjer nå med å skaffe folk. Hele 17 prosent av virksomhetene som har forsøkt å rekruttere arbeidskraft de siste månedene har ikke fått ansatt noen. 

Dette går ikke over av seg selv. Det er de beste på kultur som vil vinne på sikt. Så hva med å jobbe med kultur FØR de ansatte slutter?

Vi i Amesto People & Culture hjelper deg gjerne med rådgivning og kulturbygging på arbeidsplassen.

Vi holder kulturworkshop som gir medarbeidere eierskap til strategi, høyere tilhørighet og motivasjon til å gjøre en positiv forskjell i selskapet.