Ny lederjobb i Skatteetaten

13
des

av Yvonne Fosser , 13. desember 2021

Jannicke Skjelderup fikk ny lederrolle i Skatteetaten

Kaffeprat med seksjonssjefen.

Som HR-rådgiver i Amesto People & Culture jobber jeg med mange spennende selskaper, og møter mange inspirerende ledere. Denne høsten har jeg bistått Skatteetaten med blant annet endringsprosesser og lederutvikling, og slik ble jeg bedre kjent med Jannicke Skjelderup, seksjonssjef i Skatteetaten.

Jeg opplever Jannicke som en som liker å bli utfordret og som har glede av stadig å bli dyttet litt utenfor komfortsonen. Jeg er ekstra nysgjerrig på hva det er som gjør at ledere lykkes, samtidig som de blir godt likt av sine medarbeidere. Jeg tok en prat med Jannicke, og hun deler gjerne sine ledererfaringer med lesere av Amesto-bloggen.

Hva har du gjort i din nye rolle som leder i Skatteetaten?

Med ny lederjobb 1. mai gikk jeg i gang med 1-1 samtaler hvor vi snakket om mål, skatteetatens visjon og hva de legger i samarbeid, ville hverandre vel og ydmykhet. Deretter hadde vi en pulsmåling hvor mange av spørsmålene gikk på energi, lagånd, gi tilbakemeldinger og få tilbakemeldinger. Da resultatene forelå ble vi sammen enige om hvilke områder vi ville styrke og hvilke vi ville beholde – vi jobbet sammen i seksjonsmøte. Noen av tiltakene skulle følges opp i 1-1 samtaler.

I våre samtaler hadde vi fokus på å definere målbildet, motivasjon, utfordringer og utviklingsplan. Møtene har ofte blitt brukt som en idébank og til sparring på vei mot målet. Vi har diskutert ideer og praktiske verktøy for å få høyere jobbengasjement og trivsel på jobben.

Hun brukte pulsundersøkelser som verktøy og én til én-samtaler i andre omgivelser. Som innleid HR-rådgiver har jeg også bidratt på avdelingen til Jannicke med kulturverksted, der hver og en har definert hva de ønsker å bli husket for. Det er utrolig spennende å få være rådgiver og få følge utviklingen hos en leder som Jannicke.

Jannicke som leder – hvordan er du?

Det er viktig å bli ordentlig kjent, derfor prioriterer jeg tid til 1-1 samtaler. Målet er å finne ut hvem de er og hva de brenner for, skape trygghet og tillit. At de tør å si ifra, være ærlige og ta opp både smått og stort, er viktig. Jeg synes det er viktig å jobbe med det å gi retning, men med stort handlingsrom. Likevel skal de vite at de får backing av lederen sin, og at det aldri er tvil om at jeg sitter med ansvaret til slutt. Dersom de gjør feil så blir de tilgitt for det. Det er viktigere å tørre og gjøre nye ting og påta seg ansvar.

Hvilket svar fikk du på pulsmålingene?

Tre måneder etter vår første pulsmåling har vi nå hatt en ny, og ni av spørsmålene har fått et høyere score enn sist, tre var lavere og fem var på samme nivå. Tilbakemeldingene fra medarbeiderne er overraskende positive. De reflekterer mer enn tidligere over hvordan de kan bidra hver enkelt til lagånd, til bedre energi til gruppen og de er mer bevisste i forhold til å gi tilbakemeldinger til hverandre. Dette er et kontinuerlig arbeid, men jeg opplever at vi nå har rammer å jobbe ut fra.

Jeg håper og tror at dette skal bidra til at vi gleder oss til å gå på jobb, at vi hjelper hverandre og at vi løper den ekstra mila om det er behov for det. Jeg har også invitert alle til en to timers kulturutviklingsavtale med meg.

Jeg har også pratet med noen av Jannickes tidligere kollegaer om hvilket etterlatt inntrykk de har av henne som leder.

Børre Bie-Drivdal fra Jannickes tidligere avdeling i Skatteetaten:

Som medarbeider hvordan vil du beskrive Jannicke?

Hun er ryddig og genuint opptatt av å gjøre en god jobb. Har du ikke dette i deg som leder, blir du lite relevant. Jeg opplevde at Jannicke var interessert i å høre på tilbakemeldinger og hadde vilje til å gjøre noe med det.

Produktiviteten i Norge er helt avhengig av ledere som Jannicke. Vi får flere ledere som er redde og vil beskytte seg selv, og som dermed skaper en kultur hvor det gjelder å ha ryggen fri. Jannicke representerer noe annet. Hun er modig i håndteringen av sine medarbeidere. Hun etterspør hva vi mener og mener det på ekte fordi hun ser at hun kan lære av det, og bruke det til å bringe organisasjonen videre. Hun er villig til å vise at hun ikke kan alt, men samtidig går hun de ekstra skrittene for å lære seg mer.

Bente M. Larsen er en av de som Jannicke leder nå:

Som din leder, hvordan opplever du Jannicke?

Hun involverer, lytter og virker oppriktig interessert i hva vi som medarbeidere har å si. Bygger lagånd. Gir handlingsrom og frihet under ansvar til å handle innenfor egne ansvarsområder. Oppfordrer bevisst til å komme med egne forslag til forbedringer. Hun er flink til å gi god og begrunnet informasjon. Hun ser alle i seksjonen og er flink til å komme med berettiget ros.

Jannicke startet en kulturendring i egen seksjon for at vi skal gjøre hverandre gode (dette er første gang jeg har opplevd siden jeg ble ansatt for 11 år siden). Det oppleves lystbetont å være på jobb, og sammen med henne kan jeg godt gå en ekstra mil. Jeg gleder meg til fortsettelsen.»

Det har vært spennende for oss i Amesto People & Culture å få være med på utviklingen av Jannickes lederskap og kulturutvikling i Skatteetaten.