<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

26. aug

Høyt jobbengasjement øker suksessen.

Det er ingen tvil om at et høyt jobbengasjement hos ansatte er nøkkelen til suksess på sikt. Ca 15% av ansatte scorer høyt på jobbengasjement og ca 30 % svarer at de er engasjerte. Med andre ord betyr det at mange går på jobb hver dag og er uengasjerte. Her er det mange norske bedrifter som har et ubenyttet potensiale. For økes jobbengasjement hos i de ansatte vil man merke det på produktiviteten og kundetilfredsheten.

 

Dessverre er det mange som ikke vet hva jobbengasjement er, for mange blander det med jobbtilfredshet, andre med «happy» ansatte. Det henger sammen på et vis, men det er IKKE det samme.

Som leder kan du legge til rette for at ansatte skal trives på jobb, med hygge og alle fasiliteter. Du har kanskje opplevd å være kunde et sted der ansatte ler og har det supergøy bak «disken». Når de endelig ser deg får du hjelp. Dette er IKKE det samme som jobbengasjement.

Et høyt jobbengasjement er å kjenne at du er emosjonelt tilknyttet bedriften, teamet og målene. Du går den ekstra mila for å nå målene, for å gjøre kundene og kolleger fornøyde. Du er ekstra fokusert, det blir færre feil, det blir færre skader/HMS feil, det fører til høyere moral, kundene blir mer fornøyde, de kjøper mer og resultatene blir følgelig bedre.

HVA OM ANSATTE BLE MER ENGASJERT?

I følge en undersøkelse gjort av Gallup (Right culture not employee satifaction) ser vi at engasjerte ansatte presterer bedre enn de som ikke er engasjerte. Bedrifter som scorer høyt på ansattengasjement er 17 % mer produktive og har 41 % lavere sykefravær. 

Engasjerte medarbeidere blir lengre hos sin arbeidsgiver. Disse bedriftene har en 24-59 % lavere turnover enn bedrifter med lavt engasjerte ansatte.

Organisasjoner med høyt engasjerte medarbeidere oppnår 10 % høyere score på kundetilfredshet og 20% økning i salg.

Engasjerte medarbeidere er mer tilstede, de er mer produktive, de ser hva kundene trenger, de er mer observante til prosesser og systemer. Alt i alt gjør dette at bedrifter med høyt engasjerte enheter har 21 % bedre profitabilitet.

HVA ER FELLES FOR ORGANISASJONER SOM HAR HØYT ENGASJERTE MEDARBEIDERE?

  • De vet at arbeidet med å utvikle en kultur med engasjerte medarbeidere starter på toppen.
  • Lederne er enige om at det å fokusere på jobbengasjement er et konkurransefortrinn og strategisk differensiering.
  • De er gode på å kommunisere åpent og konsistent.
  • De har fokus på å måle det som er viktig for selskapet, på å ansette riktig kompetanse og utvikle gode ledere.
  • De sikrer at ledere engasjerer ansatte fra dag 1.
  • De har omfattende utviklingsprogrammer for ledere, ansatte og team. Ansattengasjement er fundamentet i organisasjonens strategi, ikke en aktivitet en gang i året.
  • Det viser seg at ydmyke ledere får høyere score på jobbengasjement hos sine ansatte enn de som ikke er ydmyke. Ydmyke ledere er ofte bedre på å se sine egne begrensninger, og de er ofte bedre til å lytte og respektere ansattes meninger.

ØNSKER DU EN BEDRE BUNNLINJE?

Hva med å fokusere på det forskningen viser? Ta kontakt hvis du ønsker bistand til å øke engasjementet i din bedrift.

KONTAKT OSS I DAG

Referanselitteratur:

https://www.gallup.com/workplace/236366/right-culture-not-employee-satisfaction.aspx

https://blog.smarp.com/employee-engagement-8-statistics-you-need-to-know

YVONNE FOSSER Leder Amesto People & Culture