Sparebank 1 Kreditt AS

1
nov

av Yvonne Fosser , 1. november 2021

Amesto People & Culture jobber med Sparebank 1 Kreditt.

Amesto People & Culture er rådgivere for mange ledere. Yvonne Fosser jobber tett med toppleder Ronny Smolan og ledergruppen hans, og har hatt workshop for alle ansatte i Sparebank 1 Kreditt. Det skjer ting rundt Ronny.

Hvem er du? Hva sier andre om deg?

«Trøkk og engasjement, sterk vilje til å få til noe, prater mye om at vi sammen skal etterlate noen spor etter oss, målorientert, ambisiøs og gjennomføringskraft er det jeg tror er overskriftene.

Det jeg tenker er bra med dette er kanskje at sterk dedikasjon og stor entusiasme smitter. Det er vi som team som skal lykkes, og det er avgjørende at leder kan gå i dybden for å forstå, anerkjenne, og ta grep om nødvendig, men også trekke seg ut igjen slik at den enkelte opplever et tydelig ansvar for prestasjonen som skal leveres i sin funksjon og rolle. Fallgruven er å overta og bli for dominant, da kan det bli handlingslammelse, noe som er det motsatte av det jeg ønsker å oppnå.

Jeg tror veldig på team og samspillsprosesser. Jeg ønsker å være en spillende trener, en som er en del av laget og som inspirerer og bidrar til at vi beveger oss fremover på banen. Jeg håper at jeg oppleves som en som sender andre fremover, jeg trenger ikke å score målene. En av mine viktigste oppgaver er å sørge for riktig kompetanse og person på rett plass. Jeg gir tillit og ønsker at teammedlemmene selv skal hjelpe hverandre uten at jeg forteller dem hvordan.

Som leder må du skape entusiasme til å tenke nytt og være kreativ, det som er godt nok i dag kommer aldri til å være godt nok i morgen. Selv om jeg til tider kan få overtenning på egne ideer, er det en klar erkjennelse der på at jeg ikke har alle svar. Med årene har jeg fått økt bevissthet på hva

som er de viktige spørsmålene vi sammen skal finne svar på. En fallgruve er at mine forslag absolutt ikke alltid bør være fasit, og det kan være krevende for enkelte i organisasjonen å utfordre når sjefen høres for bestemt ut. Jeg er derfor avhengig av robuste folk rundt meg med meningers mot og som har tillit til at jeg forstår at det er flere veier til Rom.

Jeg har lært at det er best flyt når tillit er tilstede. Når den ikke er på plass kan det gå helt galt. Min utålmodighet og mitt høye ambisjonsnivå kan være krevende for dem som for eksempel ønsker å dyrke status quo. Noen synes det kan være ganske så slitsomt med en leder som tilsynelatende aldri er fornøyd. Da forsøker jeg å stoppe opp og anerkjenne reisen vi har hatt frem til dit vi er i dag, tar frem våre felles mål for fremtiden og jobber med å skape psykologisk trygghet hos de rundt meg. Noen har enklere for å tilpasse seg enn andre. Det er jeg svært bevisst på. Det handler om å bli kjent, ordentlig kjent med den enkelte i teamet.»

Hva gjør du for å bli ordentlig kjent?

«Det begynner ofte med verdier, hva som er drivere, hva de ønsker å oppnå og hvem de ønsker å være. Jeg får tilbakemeldinger på at jeg byr veldig på meg selv. Dette er ikke alltid bevisst, men litt sånn som jeg er, jeg blir jo like overrasket hver gang personlighetstesten viser at jeg har sprengt skalaen på variabelen ekstrovert. Først når vi går ned i kjernen og blir ordentlig kjent, da kan vi snakke om hvordan vi skal gjøre ting fremover. Det er sikkert mange teknikker for å bli godt kjent, men for meg er det viktigste at det er ekte.

I tillegg tror jeg det er viktig å være der for hverandre når det røyner på, ikke bare når det er sol og skyfri himmel. Selv opplevde jeg det veldig sterkt når jeg etter bare et halvt år i den jobben jeg har i dag ble alvorlig syk. Da tok omgivelsene ansvar og ga omsorg langt over det jeg kunne forvente, noe som gjør at vi har bygd nære bånd til hverandre. Jeg tror dette også hjelper oss i å prestere godt sammen etter at jeg etter hvert ble helt frisk igjen.»

Hva gjør du for å få implementert en strategi, og hva gjør du for å få til endringsreise?

«Det er i samskaping med eierne og styret at strategien formes, men gjerne i en kombinasjon av top-down og bottom-up prosesser, hvor involvering av medarbeidere og relevante stakeholders er viktig. Det viktigste for meg og organisasjonen må være at det er et reelt handlingsrom på hvordan vi skal realisere strategi og målbilde. Skiftene er så hyppige, rammebetingelsene endrer seg raskt, digitaliseringen endrer tradisjonelle forretningsmodeller og vi må ha handlingsrom i en konkurransesituasjon hvor det ofte ikke er kjente problem med kjente svar.

Vi må ha et klart mandat fra våre eiere. Vår del av virksomheten i SpareBank 1 har stor internasjonal konkurranse, foregår i et kredittmarked som i økende grad reguleres, mens betalingsmarkedet både dereguleres og vi ser at anvendelse av ny teknologi endrer måten vi skal operere på til det beste for kundene i fremtiden.

Vår grunnmur er å være ansvarlige långivere i markedet. Vi er et produktselskap og skal samhandle med våre partnere og distributører, spille på lag. Vi må være modige og utløse kreftene i organisasjonen og være ett stort team. Vi må også i fortsettelsen sette vår ære i å være aller best på det vi gjør, og ikke bruke opp energi på det vi ikke får gjort noe med.

Jeg har fått mer og mer tro på å ha gode team-mål, ha ulike roller for å nå de målene og slippe løs kreativiteten. Jeg har ikke tro på detaljerte rollebeskrivelser, da dette hemmer kreativitet og

innovasjon, den enkelte må fylle rollen med sin personlighet. Vi blir mer dynamiske og oppnår resultat raskere ved å teste, feile, lære og kontinuerlig utvikle oss.»

Hva gjør du spesifikt for å utvikle kulturen i selskapet? Hva har du gjort siste året?

«Vi har en god og sunn kultur i selskapet. Min oppgave er å dra det videre. Jeg har arvet et sett med gode, sunne selskapsverdier og har ikke hatt behov for å endre på disse. Jeg har i stedet prøvd å sette økt fokus på hvordan vi utøver dem i praksis.

Vi jobber i en veldig regulert bransje. Det er veldig strukturert. Det handler om å være ansvarlig, men også å være nytenkende. Vår oppgave er å finne ut hvordan vi balanserer dette. Modig, men ikke naiv eller dumdristig. På lag med kundene, sette dem først.

Vi starter selvfølgelig med hva våre eiere ønsker av oss, hva det vil si å bli en ansvarlig vinner i markedet. Dette er basis for hvordan ledergruppen har laget planer for gjennomføring. Vi har felles sett med mål og hvordan vi ønsker å være sammen som ledergruppe.

Alle avdelinger har jobbet med hva verdiene betyr for dem i praksis. De har delt sine mål og hva de ønsker å bli husket som og gitt hverandre tilbakemeldinger.

Vi må evne å prioritere og erkjenne at vi ikke kan gjøre alt. Dette er det vanskeligste vi gjør som gruppe. Vi må utsette og prioritere vekk ting. Dette er kanskje de mest krevende diskusjonene vi har.

Jeg har en HR-leder med operativ linjeerfaring som utfyller meg der jeg har blindsoner, og som er flink til å identifisere kulturområder vi må sette fokus på for at dette skal være den aller beste plassen å jobbe.»

Jeg har hørt at du har noen fjellvettregler for ledelse?

Aller først: Ledelse vil alltid være situasjonsbestemt. Jeg har ikke fasit for hva som er riktig i hver situasjon. Lista er noen år gammel, men jeg tror jaggu den er like relevant nå som da. Her er de 10 fjellvettreglene som oppsummerer noe av det som har vært viktig i min utøvelse av ledergjerningen:

1) Nærledelse. Ha tydelige mål og modige ambisjoner. Ikke gjem deg bort i møter, på et kontor eller med hue inn i PC’en. Vær «tett på» de som skaper verdiene, det vil si alle de dyktige folka! Anerkjenn alle gode bidrag og belønn gode prestasjoner på veien til målet.

2) Lidenskap. Sørg for at alle forstår viktigheten av det vi gjør og skap lidenskap for arbeidet. Ha kunden i fokus. Samtidig må du la den enkelte forfølge sine drømmer, også om det er å fortsette en annen plass enn her eller å ta en lengre permisjon for å finne seg selv i livet. Aldri hold igjen den som har hjertet et annet sted.

3) Talentspeider. Ansett og forfrem de riktige folka, og sørg om nødvendig for at noen hjelpes av bussen for å få plass til nye krefter. Hvis ikke slutter de beste. Gi alltid folk oppgaver og utfordringer som de er modne for, ikke vent. Er du god nok, så er du gammel nok. Ansett de som er smartere enn deg selv og bygg velfungerende team som utfyller hverandre. Og siden vi er i Trøndelag, dyrk Go’foten!

4) Tør å prøve. Mange tror at det er minst risiko ved ikke å endre noe. Størst risiko tar nok den som intet våger. Våg å tenke nytt, og hvis det er viktig og riktig nok, ta aksjon selv om du får «permission denied». Flertallet har ikke alltid rett, noen ganger kommer tilgivelsen raskere enn tillatelsen. Gi tillit og slipp løs de dyktige folka.

5) Muligheter. Utfordre deg selv og alle rundt deg på å se løsninger foran problemer. Se helhet og fokuser alltid på det vi får gjort noe med. Dyrk fram problemløserne i organisasjonen. La kreativiteten blomstre og lag takhøyde for tabbesnakk også ved å drite ut deg selv en gang i blant. Radical ideas are not bad ones.

6) Inspirasjon og eksekvering. Ikke tro at du kan tenke ut alle gode tanker selv. Vær nysgjerrig og spør. Kopier det beste fra det andre gjør, men gjør det gjerne enda litt bedre selv. Hent inspirasjon over alt, søk råd hos de beste og vær skamløs. «Steal with pride». Vær aller best på gjennomføring og eksekvering, andre kan være best på ideutvikling og analyser.

7) Raushet. Drit i Janteloven. Vær en raus utgave av deg selv og oppfordre alle rundt deg til raushet. Hør så lite som mulig på «den lille mannen» som prater deg og andre ned. Den som janter andre, janter først og fremst seg selv. Dyrk Anti-janteloven. Sørg for at hos oss så er det lov å være god! Dyrk en heie-på-hverandre-kultur.

8) Vilje. Verdsett høyest av alt den enkeltes engasjement og vilje til å bidra. Vilje er det som virkelig differensierer i likhetssamfunnet vårt. Et selskap er ikke mer enn en gruppe mennesker samlet for å lage og levere fantastiske produkter og tjenester. Det teamet som til sammen vil aller mest vinner.

9) Smil og humor. Det vakreste du kan ta på deg er et smil. Sørg for at du selv har det gøy på jobben og smitt andre med din jobb- og livsglede. La oss ikke ta oss selv så høytidelig, livet er kort.

10) Ekte. Bry deg om dine ansatte, samarbeidspartnere og kunder, døm ikke andre. Og vanskeligst av alt, å leve som man preker.