Dette kan vi hjelpe deg med!

Trygg eiendomsforvaltning.

Vurderer du å sette bort forretningsførselen? Vår eiendomsavdeling har lang erfaring og grunnleggende kompetanse innen eiendomsforvaltning. Gjennom bruk av smart teknologi har vi opparbeidet oss unik kompetanse og erfaring, med drift av ulike typer eiendomselskap og forvaltningsoppdrag, og forvalter i dag eiendomsverdier for flere milliarder kroner på vegne av våre kunder.

Vi tilbyr økonomisk eiendomsforvaltning med effektive systemløsninger tilpasset våre eiendomskunder, og med fokus på digitalisering og automatisering sørger vi for solid effektiviserings- og inntjeningsgevinst.

Som kunde av Amesto Accounthouse skal du være sikker på at vi ivaretar dine interesser. Vi jobber målrettet for å sikre at du oppnår optimal utnyttelse av og inntekt på utleide arealer og tar oss av det administrative og økonomiske knyttet til dokumentasjon, bruk og vedlikehold av dine eiendommer.

Din trygghet er viktig for oss, og et samarbeid med oss er basert på gjensidig tillit og respekt. I underkant av 10 år har vi opparbeidet oss kunnskap og kompetanse innen økonomisk eiendomsforvaltning, og kan vise til en betydelig portefølje innen fagområdet.

Økonomisk eiendomsforvaltning

Ved å overlate eiendomsforvaltningen til oss, sørger vi for at praktiske oppgaver knyttet til din næringseiendom blir ivaretatt. 

Hvilke områder du vil vi skal ivareta er opp til deg, men vi kan bistå med:

 • Eiendomsforvaltning
 • Kontraktsforvaltning
 • Omsetningsbasert leie
 • Markedsføringsbidrag
 • Regnskap MVA
 • Justeringsregler
 • Fakturering og budsjettering
 • Fordringsadministrasjon

Regnskap

Ved å sette bort hele eller deler av regnskaps- og økonomiarbeidet til oss kan du gjøre betydelige kostnads- og tidsbesparelser. Våre fagspesialister har gjennom mange år opparbeidet seg kompetanse innen eiendomsrelaterte regnskapsoppgaver, og kan bistå deg med oppgaver innen økonomisk oppfølging og administrasjon av næringseiendom.

Våre systemer er fullintegrerbare, skalerbare og effektive. Vi har lang erfaring med integrasjoner mellom egne og kunders systemer, og leverer tjenester på to av de ledende regnskapsprogrammene i markedet; Visma og Xledger.

Med regnskapstjenester fra oss sørger vi for at eiendomsrelatert rapportering oppdateres automatisk med bokførte kostnader fra regnskapet ditt. I tillegg bistår vi deg med:

 • Behandling inngående faktura
 • Distribusjon av inngående faktura
 • Remittering/betaling
 • Avstemming
 • Rapportering

Hva sier kundene våre?

Union.

"Amesto AccountHouse har bidratt til å få gode rutiner på rapportering som har medført at vi kan rapportere både årsregnskap og kvartalsvis VEK til våre investorer vesentlig raskere enn hva vi har klart tidligere," sier Lars Even Moe, Partner i Union Eiendomskapital.

Les mer

Har du spørsmål eller lurer du på noe?

Kontakt oss for en uforpliktet prat

Kontakt meg