Oppdaterte nøkkeltall og full kontroll

Våre nettbaserte løsninger sikrer deg detaljert innsikt, oppdaterte regnskapstall og full kontroll.

VURDERER DU OUTSOURCING?

Det skal lønne seg å outsource arbeidet til oss. Våre ansatte har lang erfaring
innen finans- og investeringsbransjen. Vi jobber med de ledende aktørene i
markedet og har høy kompetanse på tjenester og produkter. Våre nettbaserte
løsninger sikrer deg detaljert innsikt, oppdaterte regnskapstall og full kontroll.

REGNSKAPSTJENESTER INNEN INVESTERING ER:

 • Håndtering av finansielle instrumenter
 • Postering av sluttsedler
 • Gevinst- og tapsberegninger
 • Import av markedskurser
 • Oppdatering av ligningskurser
 • Emisjoner
 • Innebygget verdipapirregister
 • Fullstendig beholdningsoversikt
 • Vurdering av plasseringer via utenlandske forvaltere
 • Rapportering
 • Årsavslutning

INSTRUMENTER:

 • Aksjer/aksjefond
 • Rente- og pengemarkedsinstrumenter
 • Opsjoner
 • Terminkontrakter
 • Hedgefond
 • Private Equity