Likviditet og muligheter i tøffe tider.

Det er ikke lett å holde oversikten over hvilke hjelpetiltak som finnes, eller hvilke aktører som tilbyr hva i disse dager, spesielt ikke hvis du er leder i et lite eller middels stort selskap. De aller fleste har forbedret likviditet øverst på agendaen, og de trenger det nå. Vi sitter derfor tett på diskusjonene og løsningsforslagene for små- og mellomstore bedrifter. Her finner du en samling av løsninger som kan forbedre din likviditet.

Kassakreditt

Hos Aprila bank kan du få kassekreditt, tilpasset små og mellomstore bedrifter. Kassekreditten er et fleksibelt produkt, som innebærer at du kan få en ramme på opp mot 1 million,- som kan trekkes ved behov. Kredittvurdering og  etablering av kundeforhold er raskt, og kassekreditten kan være tilgjengelig neste arbeidsdag.

kassakreditt.no
 

Salg av faktura

Salg av faktura innebærer at du mottar betaling for din faktura i dét den sendes ut, i stedet for å vente til forfall, og selv ta risikoen på at din kunde betaler. Den risikoen tar Aprila Bank for deg. Løsningen er integrert med regnskapssystemene Xledger, Tripletex og Visma eAccounting.

aprila.no/fakturasalg

Innovasjon Norges låne- og tilskuddsrammer

Innovasjon Norgev vurderer fortløpende hvordan de best kan tilpasse sine virkemidler til det som nå skjer rundt i landet. De setter ned rentene med 1 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån. Renteendringen gjennomføres for nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april. I tillegg økes oppstartlån.

Les mer her

Støtte fra Forskningsrådet

Forskningsrådet gjør nå tiltak for å tilrettelegge for næringslivet. Blant annet innfører Forskningsrådet løpende mottak av innovasjonsprosjekter (IPN) og korter ned behandlingstiden for SkatteFUNN, slik at alle som sender inn en søknad nå eller før sommeren vil få svar i løpet av tre uker.

Les mer

Utestående fordringer

Følg opp utestående fordringer profesjonelt; Sett opp økonomisystemet til å purre kunder automatisk, og overfør ikke betalte krav automatisk til en samarbeidspartner for innkreving. Til slutt må du «gå den harde veien», hvis ikke krav betales, og da er det bedre å overlate dette til de profesjonelle.

 

 

Endre fakturarutinen

Prøv å endre dine fakturarutiner og betalingsbetingelser, for du trenger ikke behandle alle kundene dine likt. Noen kan du kanskje fakturere oftere, og fakturer med det samme jobben er gjort. Det kan også være smart å be om forskuddsbetaling eller kortere kredittid. 

 

Offentlige støtteordninger


Mellomstore bedrifter

Regjeringen la i sin første pakke frem en garantiordning på 50 milliarder i nye banklån til små og mellomstore bedrifter. Garantiordningen er hovedsakelig innrettet mot bedrifter som allerede har finansiering i tradisjonelle banker.

Mindre bedrifter
27. mars la regjeringen frem sin pakke 2, rettet mot mindre bedrifter. Mens den første pakken var rettet mot å forbedre likviditetssituasjonen i form av skatte- og avgiftslettelser, blir den nye tiltakspakken omtalt som «kontantstøtte», hvor staten går inn og dekker en andel av de faste kostnadene, som husleie og forsikring. Dette skal være en bred tiltakspakke, som ikke er rettet spesielt mot enkeltbransjer. Virksomheter som er pålagt stengt vil i følge regjeringen få en høyere kompensasjonsgrad.

Tiltakspakke 2 har en ramme på mellom 10-20 milliarder, og er foreløpig satt til å gjelde i to måneder. Regeringen har varslet at de i løpet av en uke vil ha detaljene på plass. Inntil den nye tiltakspakken trår i kraft kan det være nyttig å se på de mulighetene som eksisterer per i dag.

 


Innovasjon Norges låne- og tilskuddsrammer
Næringslivets behov for tilgang på kapital og likviditet er kritisk. Derfor er det viktig at Innovasjon Norge fortløpende vurderer hvordan de best kan tilpasse sine virkemidler til det som nå skjer rundt i landet. Innovasjon Norge setter ned rentene med 1 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån. Renteendringen gjennomføres for nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april. De vil tilby avdragsutsettelse, og en rekke prosesser er forenklet for at det skal bli enklere å utnytte Innovasjon Norges låne- og tilskuddsrammer.

I tillegg økes oppstartlån fra maksimalt 1,5 millioner kroner, til 2 millioner, uten at det stilles økte krav til kausjon eller egenkapital. Les om Innovasjon Norges tiltak her

Støtte fra Forskningsrådet
Forskningsrådet gjør nå tiltak for å tilrettelegge for næringslivet. Blant annet innfører Forskningsrådet løpende mottak av innovasjonsprosjekter (IPN) og korter ned behandlingstiden for SkatteFUNN, slik at alle som sender inn en søknad nå eller før sommeren vil få svar i løpet av tre uker. 

Les mer om Forskningsrådets tiltak.