<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

DETTE ER OSS SOM JOBBER I AMESTO PEOPLE & CULTURE

Her er våre eksperter på strategisk HR.

Yvonne_200_270
YVONNE FOSSER
 

CEO
yvonne.fosser@amesto.no
+47 945 31 126

Yvonne Fosser er en av Norges mest erfarne HR-direktører, med over 20 års erfaring fra store merkevarer som Innovasjon Norge, Hewlett-Packard Norge, Felleskjøpet og DHL. Yvonne har bidratt med å løfte fokus på strategisk HR i flere toppledergrupper, og disse selskapene kan vise til økt medarbeiderengasjement, økt kostnadseffektivitet og blitt kåret til landets mest attraktive arbeidsplasser.

Yvonnes spesialitet er kultur- og endringsprosjekter, etablering av ledelsesprogrammer og talentutvikling. De siste årene har hun bistått en rekke oppstartsselskaper og SMB bedrifter.

June Vangsnes200_270

JUNE VANGSNES
 

HR Senior Strategy & Leadership Consultant
june.vangsnes@amesto.no
+47 982 65 830

June har lang ledererfaring fra ulike kommersielle roller og HR roller i internasjonale teknologi selskaper. Hun har omfattende strategisk og operativ ledererfaring innen global HR og organisasjonsutvikling fra store medie- og teknologibransjer, både i Norge, Norden og internasjonalt. June har jobbet flere år med programledelse innen digitalisering, Talent Aquisition, Bonusordninger, restrukturering av organisasjoner og endringsledelse

June brenner for å jobbe med kultur, og dette er noe som hun har hatt fokus på i flere roller, spesielt i forbindelse med læring og utvikling og performance management på ulike nivåer i organisasjoner. Hun er dessuten opptatt av viktigheten og koblingen mellom selskapets forretningsutvikling, kulturutvikling og menneskene.

 

Kirsti Olsen APC 200_270         KIRSTI OLSEN
 

         HR Strategy & Leadership Consultant 
         kirsti.olsen@amesto.no.
         +47 45 00 23 84

        Kirsti har 25 års erfaring med operativ og strategisk HR og          organisasjonsutvikling. Hun har hatt nyetablerte roller og            bygget opp HR funksjoner. I 20 år har Kirsti vært medlem            av toppledergrupper og deltatt i sammensetning og utvikling av ledergrupper og etablering av virksomhetsstrategier. Gjennom disse årene har hun utviklet kompetanse ved profesjonalisering av roller og løftet støttefunksjoner fra et operativ til et strategisk nivå.

Hun har tidligere jobbet med strategisk HR, kulturbygging og organisasjonsutvikling. Bidratt til innføring av systematisk arbeid med prosessforbedring, digitalisering, gevinstrealisering og kompetanseheving. Kirsti har lang erfaring med samhandling med tillitsvalgte. 

 

 

 

 

Camilla-1CAMILLA NØTTVEIT
 

HR Strategy & Leadership Consultant/Jurist
camilla.nottveit@amesto.no.
+47 909 96 567

Camilla har lang og bred erfaring fra rådgiving knyttet kollektiv og individuell arbeidsrett i både offentlig og privat sektor. Hun er en engasjerende kursholder som har fokus på å formidle arbeidsrett på en tilgjengelig måte og gi kursdeltakere konkrete verktøy som de kan ta med seg videre. Camilla har solid kompetanse innen konflikthåndtering og bruk av metoden faktaundersøkelse.

Camilla er opptatt av å kunne bidra til at ledere får gjennomført gode og formelt riktige prosesser som ivaretar virksomhetens behov, uten at det går på bekostning av arbeidsmiljøet og effektiv drift.

 

 

 

mathilde_200_270
MATHILDE HEGGLAND
 

Junior HR Consultant
mathilde.heggland@amesto.no
+47 979 37 815

Mathilde er en ung og energisk medarbeider. Hun er kunnskapsrik, lærer raskt og en aktiv bidragsyter for en positiv arbeidsplass. Mathilde kan bidra med oppretting og vedlikehold av medarbeiderjournaler, oppdatering av databaser internt, som syke- og fødselspermisjoner, nyansatteguider og administrative krav. Hun har erfaring med gjennomgang og fornyelse av selskapets retningslinjer og etterlevelse av lover. Hun er fleksibel og ønsker å bidra til å gjøre hverdagen enklere for de rundt henne.

I studieløpet har hun fordypet seg i temaene verdibasert ledelse, strategiske Human Resources, verdiskapende prosjektledelse, innovasjon og entreprenørskap. Mathilde har erfaring gjennom frivillig engasjement fra ung alder. I 2018 startet hun sitt eget prosjekt for å legge til rette for rettferdige jobber i utviklingsland. Gjennom prosjektet har hun fått erfaring med teamledelse, endringsprosesser, onboarding, og off-boarding prosesser.


 

 

 

 

Kari Skybak200_270
KARI SKYBAK
 

HR Senior Strategy & Leadership Consultant
kari.skybak@gmail.com
+47 917 53 797

Kari har lang og bred erfaring som toppleder for people & culture fra ulike bransjer; turoperasjon, logistikk og telecom. Kari var senest HR -direktør i Flytoget der hun var sentral i utviklingen av en sterk servicekultur og et arbeidsmiljø preget av arbeidsglede med topp plasseringer på BI’s kundebarometer og Great Place to Work.

Kari utmerker seg med sin allsidighet og evne til å identifisere potensialet i organisasjoner for forsterking av kultur, service, ledelse og samarbeid .

Kari kan tilby:
-generell lederrådgivning på alle nivåer
-bidra til en planmessig utvikling av organisasjonen
-bistand til å fasilitere prosesser
-foredrag og workshops innen servicekultur, ledelse, jobbengasjement og kommunikasjon

Lisbeth Sæther Storli200_270
LISBETH SÆTER STORLI
 
Kommunikasjons- og ledercoach, kurs- og foredragsholder
lisbeth@contento.no
+47 977 41 600

 

 

 

Lise-Wiig-200_200
LISE WIIG
 
Team- og lederutvikling, Coaching
lise@lisewiig.com
+47 412 45 955

 

 

 

Trude Falck Bjånes200_270
TRUDE FALCK BJÅNES
 
Ledertrener. Fasiliterer strategi og kulturutviklingsprosesser. Foredragsholder.
trude@itstimeout.no
+47 908 39 886

 

 

 

Line_200
LINE BAKKEVIG
 
Strategy and Leadership consultant
line.bakkevig@innovemus.no
+47 952 05 299

 

 

 

Erica Grunnevoll_200_270
ERICA GRUNNEVOLL
 
Cand theol/prest, ledertrener, fasilitator, foredragsholder, kursleder, Executive coach
erica@coachteam.no
+47 908 73 025