<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Rådgiving og coaching.

FÅ EN PERSONLIG OG SKREDDERSYDD OPPFØLGING.

Rådgiving og coaching.

For at bedriften skal lykkes, er det viktig å fokusere på videreutvikling av de ansatte. Alle, men kanskje spesielt ledergruppen, har et behov for å utvikle seg for å holde tritt med raske samfunnsmessige og bedriftsmessige endringer.

Vi rådgir både enkeltpersoner og grupper, i utfordringer knyttet til HR, organisasjon og medarbeidere, slik at de står sterkere rustet til å møte bedriftens målsettinger. Gjennom å stille de riktige spørsmålene, utfordre tankesett og ta aktive endringsgrep, sørger vi for at ledere får større gjennomslag, og at de ansatte får økt mestringsfølelse.

RÅDGIVING AV LEDERE.

Med People & Culture får du enkelt tilgang på HR-kompetanse med inngående fagkompetanse innen lederutvikling, personalledelse og coaching. Med strategisk tilnærming legges konkrete planer for utvikling, gjennom tett og nær dialog.

Vi jobber en-til-en eller i grupper, avhengig av dine ønsker og målsettinger. Vår rådgivning fokuserer på å trygge ledere i ulike situasjoner og sammenhenger, og innebærer utstrakt dialog og sparring. 

 

Gjennom samtaler kartlegger vi nåsituasjon, og utfordrer til refleksjon. Med riktige råd og aktive grep, jobber vi målrettet med utvalgte forbedringspunkter knyttet til stillingen.

For best resultat anbefaler vi at ledertreningen utvikles jevnlig og over tid, men med godt forarbeid og riktige grunnprinsipper, kan du klare mye av den videre oppfølgingen selv. Ønsker du likevel å forlenge vårt oppdrag, bistår vi deg selvfølgelig gladelig videre i prosess.

IKKE BARE COACHING, MEN VI GIR DEG RÅD PÅ VEIEN.

Få en personlig rådgiver.

Med fokus på person, verdier og forbedringspotensiale jobber våre rådgivere strategisk for å utvikle ditt team. Vi setter konkrete mål, som gjenspeiler den ansattes egne styrker. Merk at økonomiske mål skal være et resultat av lederutviklingen, ikke et mål i seg selv.

Våre rådgivere fungerer som sparringspartner for ditt lederteam, hvor vi bistår med prioriteringsområder som legger grunnlag for økt handlingsrom. Vi kartlegger deres utfordringer, og finner frem til nye måter å håndtere og påvirke situasjoner. Gjennom rådføring og sparring hjelper vi ledere som sliter med å få tillit, til nettopp å få den tilliten.

Kontakt oss i dag.

Kvadratisk 466x466 ilyuza-mingazova-HaTIYO87qWQ-unsplash-1