Lei inn HR-kompetanse når du trenger det.

HR for hire.

De fleste bedrifter har behov for HR-kompetanse, enten det ligger et kontinuerlig behov til grunn, eller man opplever et midlertidig behov som et resultat av omstillingsprosesser, arbeidskonflikter, kulturbyggende prosjekter eller andre HR-relaterte utfordringer.

Men kompetanse koster.

 

Derfor har vi utviklet en fleksibel løsning for deg, slik at du kan leie inn kompetanse, enten du har behov for kortsiktig eller langsiktig bistand. Gjennom nær og tett oppfølging, bistår vi deg med nødvendig, faglig og operativ HR-kunnskap.

Kontakt oss i dag

Hva er HR for hire?

HR for hire betyr kompetanse når du trenger det. Vi hjelper deg å utvikle eller bevare en fungerende organisasjon, gjennom systematisk rådgivning, inspirerende workshops, en-til en-sparring eller administrativ bistand.

Våre rådgivere kan vise til lang og bred erfaring, blant annet gjennom arbeid med flere av Norges største bedrifter. De vet hva som skal til for å ivareta både myke verdier, menneskelige aspekter og finansielle interesser, og jobber målrettet for å nå dine mål.

 

Med aktivt HR-arbeid skaper du grunnlag for et sunt og godt arbeidsmiljø, som til syvende og sist påvirker ditt økonomiske resultat.

Vil du vite mer om HR for Hire? Kontakt oss. 

Behov for HR-tjenester

Fyll ut feltene under, så kontakter vi deg i løpet av kort tid.

Lederutvikling

Hvorfor skal noen følge deg som leder?


Kulturbygging

Ønsker du å få høyere grad av tillit og mer samarbeid på tvers?


Omstilling

Trenger du hjelp til en god gjennomføring i omstillingsprosessen?


Coaching

Med strategisk tilnærming legges konkrete planer for utvikling, gjennom tett og nær dialog.