<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Simplifying business.

Kulturbygging.

IT'S ALL ABOUT THE PEOPLE

Kulturbygging.

Kulturverksted er en involverende prosess, hvor vi i fellesskap jobber med øvelser som styrker arbeidsmiljøet i bedriften. Med fokus på samarbeid, synergier og menneskelige verdier, jobber vi med konkrete forslag og personlige tilbakemeldinger.

Innsikten fra verkstedet vil hjelpe deg med å videreutvikle kulturen i bedriften, samtidig som du får kartlagt fokusområder som avdelingen(e) selv kan påvirke.

Lengden på kulturverkstedet skaleres ut fra deres ønsker og behov, men som en konkret takeaway får dere alltid en personlig utformet handlingsplan i etterkant av verkstedet.

Hvordan bygge en god kultur på jobben?

Å bygge kultur handler ikke bare om gode verdier, eller verdifulle goder. Det handler om atferd.

Ved å jobbe aktivt med motivasjon, selvinnsikt og målsettinger hos dine ansatte, bidrar du til å skape eierskap til bedriften. Det hjelper ikke bare å jobbe ut verdi, visjon og misjon, om du ikke samtidig hjelper dine ansatte til å forstå hva verdiene betyr for dem. Hva ligger i verdiene, som gjør at de kan oppnå suksess i jobben? Hvordan vet du om dine ansatte er indre eller ytre motivert, og hvordan du får dem til å jobbe målrettet med å konvertere sine styrker til bedriftens styrker?

Det handler om å bygge sten for sten.

Det å skape god kultur er både «å så enkelt» og samtidig «så veldig vanskelig». Du kommer langt med en positiv og åpen innstilling, men for å styrke attraksjonen til ditt selskap er det lurt å tenke helhetlig. Hvilke fellestrekk ligger hos dine ansatte? Hvordan kan dine ansatte bidra til ditt employer brand? Har du gode onboardingsrutiner? Hvordan legger du til rette for at dine ansatte kan videreutvikle seg?

 Vår anbefaling er å la dine ansatte bli en større del av din bedrift. Involver dem i prosesser, og legg til rette for åpen og god dialog. For optimal effekt bør du sette av tid til å jobbe ut fokusområder, legge planer og følge opp kultur- og utviklingsplaner, og det er nettopp dette vi i People & Culture er gode på. Med oss på laget, legger vi planen du trenger for å engasjere og motivere dine ansatte.
 

La oss skape kulturen. Så kan du styre bedriften.

Å ha kontroll er fint, men tillit skaper de beste resultatene.

Du bør vurdere tillit fremfor kontroll i arbeidslivet. Yvonne Fosser deler noen motivasjonsfaktorer som de fleste er enige om virker.

Kontakt oss i dag.

Kvadratisk 466x466 ilyuza-mingazova-HaTIYO87qWQ-unsplash-1