<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Lederutvikling.

HVORFOR SKAL NOEN FØLGE DEG SOM LEDER?

Lederutvikling.

Velfungerende ledere er en viktig forutsetning for medarbeideres motivasjon, lojalitet og prestasjonsevne. Lederrollen har over tid blitt mer kompleks. Ved å tilby lederutvikling kan ledere utvikle trygghet i egen rolle og være bedre rustet i møtet med større utfordringer, samt i motstands- og endringssituasjoner. 

Våre lederutviklingsprosesser bidrar til å skape bevissthet rundt egen ledelse og samhandling. Programmene passer både for ledergrupper og enkeltledere.

Skreddersydd lederutvikling.

Formålet med lederutvikling er ikke å utvikle en bestemt lederform, men å styrke samhandling, øke bevissthet og i større grad sikre resultatoppnåelse. Siden hver bedrift har et unikt utgangspunkt, er det viktig å tilpasse lederutviklingen til den enkelte virksomhet. Vi jobber både fleksibelt og dynamisk, og utformer opplegg i tett samarbeid med deg.

Med utgangspunkt i virksomhetens egne arbeidsoppgaver og tilhørende utfordringer legger vi til rette for å utvikle tydelige, motiverte og entusiastiske ledere. Alle ledere er unike. Derfor må også lederutviklingen være nettopp det; Unik.

FOR LEDERE PÅ ALLE NIVÅER.

Det spiller ingen rolle om du ønsker å utvikle en mellomleder eller en toppleder - grunnprinsippene er uansett de samme. Lederen skal bidra til økt verdiskapning, ivareta produkter, tjenester eller prosesser og sørge for at økonomiske mål for virksomheten nås.

Men veien til suksess vil være ulik for de ulike lederne. I et samarbeid er vi derfor opptatt av å kartlegge ledergruppens sammensetning, deres styrker og deres forbedringsområder. Hvordan fungerer gruppen i dag? Hva motiverer gruppen? Hvilken kompetanse finnes i dag? Hvordan samhandler lederne, og hva kan gjøres for å styrke samhandlingen mellom dem?

 

Gjennom samtaler, diskusjoner, øvelser og planlegging analyserer og bearbeider vi informasjon, som senere konverteres til konkrete utviklingsplaner. Underveis jobber vi aktivt med å involvere alle deltakere, for å skape den virkelig gode dialogen.

På den måten får vi frem de viktige refleksjonene, den nyttige dialogen,  de gode ideene og den betydningsfulle fellesskapsfølelsen – som du trenger for å sikre virksomhetens mål.

Innovasjon Norge.

I forbindelse med sammenslåing og samlokalisering av to kontorer i Innovasjon Norge har jeg som avdelingsleder jobbet tett med Yvonne. Yvonne har stor klokskap og raushet i møte med ulike mennesker og krevende endringsprosesser. Hun er tett på, en klok sparringspartner, og bringer inn viktige perspektiv gjennom visualisering, prosesser og dialog, som både ansvarliggjør og inspirerer".

Kontakt oss i dag.

Kvadratisk 466x466 ilyuza-mingazova-HaTIYO87qWQ-unsplash-1