Hvorfor skal noen følge deg som leder?

Lederutvikling.

Velfungerende ledere er en viktig forutsetning for medarbeideres motivasjon, lojalitet og prestasjonsevne. Lederrollen har over tid blitt mer kompleks. Ved å tilby lederutvikling kan ledere utvikle trygghet i egen rolle og være bedre rustet i møtet med større utfordringer, samt i motstands- og endringssituasjoner. 

Våre lederutviklingsprosesser bidrar til å skape bevissthet rundt egen ledelse og samhandling. Programmene passer både for ledergrupper og enkeltledere.

For ledere på alle nivåer.

Det spiller ingen rolle om du ønsker å utvikle en mellomleder eller en toppleder - grunnprinsippene er uansett de samme. Lederen skal bidra til økt verdiskapning, ivareta produkter, tjenester eller prosesser og sørge for at økonomiske mål for virksomheten nås.

Men veien til suksess vil være ulik for de ulike lederne. I et samarbeid er vi derfor opptatt av å kartlegge ledergruppens sammensetning, deres styrker og deres forbedringsområder. Hvordan fungerer gruppen i dag? Hva motiverer gruppen? Hvilken kompetanse finnes i dag? Hvordan samhandler lederne, og hva kan gjøres for å styrke samhandlingen mellom dem?

Gjennom samtaler, diskusjoner, øvelser og planlegging analyserer og bearbeider vi informasjon, som senere konverteres til konkrete utviklingsplaner. Underveis jobber vi aktivt med å involvere alle deltakere, for å skape den virkelig gode dialogen.

På den måten får vi frem de viktige refleksjonene, den nyttige dialogen,  de gode ideene og den betydningsfulle fellesskapsfølelsen – som du trenger for å sikre virksomhetens mål.

Behov for HR-tjenester

Fyll ut feltene under, så kontakter vi deg i løpet av kort tid.

HR for hire

Med HR for hire dekkes midlertidige behov, med smarte løsninger.


Kulturbygging

Ønsker du å få høyere grad av tillit og mer samarbeid på tvers?


Omstilling

Trenger du hjelp til en god gjennomføring i omstillingsprosessen?


Coaching

Med strategisk tilnærming legges konkrete planer for utvikling, gjennom tett og nær dialog.