Omstilling.

 

 

Få hjelp til en god gjennomføring.

Omstillingsprosesser.

Omstilling og endring kan bidra til en mer inkluderende arbeidsplass. Men det kan også bidra til det stikk motsatte. Det smarteste du gjør er å bidra til god kommunikasjon, slik at kompetente medarbeidere både ser og forstår endringen, hvorfor endringen skal gjennomføres og hvordan de selv kan bidra.

Kontakt oss i dag for en prat

 

Hvordan kommunisere endring.

Endring og omstilling er en stor del av virksomhetens HR-arbeid. Ofte oppleves dette som krevende for involverte parter, da slike prosesser ofte setter følelser i sving.

For hva gjør du egentlig når du må spare millioner på bunnlinjen? Hva gjør du for å redusere omdømmerisiko, hvordan ivaretar du dine ansatte på best mulig måte, og hvordan legger du til rette for å opprettholde et motivert arbeidsmiljø?

 

I slike prosesser er det viktig at du vet hva og hvordan du skal kommunisere endring. Hva kommuniseres internt, hva kommuniseres eksternt, og hvordan samarbeider du med tillitsvalgte? 

Med People&Culture får du tilgang på ekspertise som bistår deg på times- eller prosjektbasis. Vi rådgir og bistår deg operativt i endringsprosesser, slik at du skal føle deg trygg i vanskelige avgjørelser.

Hvordan være en god leder under Covid-19 pandemien?

Du er leder og skal lede i en krise. Du skal lage planer for ulike scenarier, du skal forholde deg til eierinteresser, økonomi og endrede rammebetingelser, samtidig som du skal kommunisere og involvere dine kolleger uten å fysisk møtes. Dette er krevende. Det kan hjelpe deg hvis du tenker HODE-HJERTE-HENDER som struktur på ditt budskap, og vil bidra til at du holder fokus på det som er overordnet og viktig.

Les hele blogginnlegget

Behov for HR-tjenester

Fyll ut feltene under, så kontakter vi deg i løpet av kort tid.

HR for hire

Med HR for hire dekkes midlertidige behov, med smarte løsninger.


Lederutvikling

Hvorfor skal noen følge deg som leder?


Kulturbygging

Ønsker du å få høyere grad av tillit og mer samarbeid på tvers?


Coaching

Med strategisk tilnærming legges konkrete planer for utvikling, gjennom tett og nær dialog.