Curato

Curato

Curato

Amesto kjører lønn for Curato

Curato eksisterer i en tid hvor regler og lover innenfor lønnsområdet stadig blir flere og mer detaljerte og hvor endringer skjer i akselererende tempo.

På et tidspunkt så Curato at det for en enkelt lønnsmedarbeider ble vanskeligere å holde seg oppdatert til enhver tid.

Derfor bestemte vi oss for å flytte denne tjenesten ut av huset. Etter kontakt med flere tilbydere valgte vi Amesto AccountHouse som vår leverandør. Amesto har vist seg å være profesjonelle både i overgangsfasen og etter at vi har kommet over i ordinært drift.

 

De er dyktige på regelverk og oppfølging innenfor lønns- og sykefraværsområdet. I tillegg har de også vært flinke til å implementere mer automatiserte løsninger og å tipse oss om effektiviseringsmuligheter.

Vi er meget glad for at vi har valgt Amesto AccountHouse for å kjøre lønn for oss.

Bjørnar Erik Jaabæk konsernregnskapssjef Curato Røntgen AS.

Bjørnar Erik Jaabæk konsernregnskapssjef Curato Røntgen AS

"- Amesto er dyktige på regelverk og oppfølging innenfor lønns- og sykefraværsområdet. I tillegg har de også vært flinke til å implementere mer automatiserte løsninger og å tipse oss om effektiviseringsmuligheter."

Har du spørsmål eller lurer du på noe?

#askmore

Kontakt meg