Lønnstjenester 

Amesto AccountHouse har lønnstjenester som passer for alle. Overlater du rutiner, prosessene og ansvaret for lønn til våre spesialister minimerer du risiko for feil i denne kritiske biten av forretningsdriften. Du får dermed trygghet, kvalitet og tilgang på kompetanse.

Send oss mail og vi kontakter deg

Lønnstjenester for mindre bedrifter

– BASIC –

Lønnstjeneste for mindre bedrifter

En enkel lønnstjeneste til fastpris for bedrifter med 1 til 7 ansatte. Vi sørger for at nødvendige opplysninger rapporteres inn til offentlige myndigheter i henhold til lovpålagte tidsfrister.

Mer om lønnstjenester

 

 

Lønnstjeneste for mellomstore bedrifter

– AVANSERT –

Lønnstjeneste som passer til mellomstore og store bedrifter

Det er viktig med forutsigbarhet i kostnader, så derfor leverer vi tjenester basert på en kombinasjon av stykkpris per lønnslipp og timespriser.

 

Lønnstjeneste for store bedrifter

– PRO –

Passer til bedrifter med spesialtilpasninger

En lønnstjeneste som passer til bedrifter som har behov for spesialtilpasninger som for eksempel ekstern rapportering, avstemming, oppfølging refusjoner og NAV og lønnsoppgjør.

Les mer om lønnstjenesten

Lønnstjenestene vi leverer

 • Månedlig lønnskjøring
 • Utfylling og innsendelse av terminoppgaver
 • Oppfølgning av fagforeningskontingenter
 • Remittering av lønn, skatt og avgifter
 • Lønnsstatistikker
 • Fraværsregistrering
 • Utfylling og innsendelse av lønns- og trekkoppgaver
 • Bistand ved krav om refusjon av sykepenger

Les også om lønnsberedskap

Hvorfor outsource lønnskjøringen?

Det kan være utfordrende for en liten lønnsavdeling å holde seg oppdaterte på lover og regler som er i stadig endring. Vi har et stort  ISO-sertifisert payroll-miljø som garanterer feilfri lønnskjøring. Du og dine ansatte kommer derfor alltid til å få rett lønn, til rett tid. 

 • Tilgang på en unik faglig kompetanse.
 • Økt kvalitet og leveringssikkerhet
 • Reduser risiko for lønnsutbetaling ved sykdom
 • Alltid oppdatert på nyeste lover og regler
 • Vi er eksperter på flere kjente lønnssystemer
 • Tilgang på teknologi som automatiserer prosessene
 

 

 • Mindre avhengig av nøkkelpersoner
 • Ingen bekymringer om teknisk oppdatering
 • Trygg på at ansatte får rett lønn på konto til rett tid
 • Billigere å la våre spesialister overta jobben enn å ansette selv
 • Fleksible og skalerbare avtaler som kan endres i takt med bedriftens behov

 

Send oss mail og vi kontakter deg

Webbaserte løsninger


Ved å bruke Amesto AccountHouse som leverandør av lønnstjenester kan du og bedriftens ansatte få tilgang til en rekke tjenester på nett. Våre webbaserte løsninger automatiserer personalrutinerutinene på håndtering av ferie, fravær, reiseregninger, utleggsrefusjoner og gode lønnsrutiner.

Les mer om systemløsninger

 

Webbaserte lønnssytemer

HR-tjenester du ser på bunnlinjen

HR blir et viktigere satsningsområde for stadig flere bedrifter. Det er ikke uten grunn. Konkurransen om de beste hodene øker og HR-oppgavene blir mer komplekse. De ansatte er den viktigste ressursen i en hver bedrift. Uten friske og motiverte ansatte, vil bedriften stoppe opp. Det gjelder uansett størrelse.

 

Les mer om HR-tjenester