En lønnstjeneste som avlaster bobestyrer

I forbindelse med en konkurs er det mye å holde styr på. Bobestyrer kan sitte med mange ansatte som i løpet av kort tid skal ha utbetalt lønn i henhold til lønnsgarantiloven.

Garantien omfatter forfalte krav på lønn og annet vederlag for arbeid i tjenesteforhold, herunder feriepenger, krav på arbeidsgiver for pensjon og tapt arbeidsvederlag, samt mulige renter og kostnader ved inndriving av slike krav. Garantien omfatter også kostnader som en arbeidstakerorganisasjon har i forbindelse med inndriving av en arbeidstakers krav. 

Vi kan avlaste bobestyrer med mange av disse oppgavene.

Vår lønnstjeneste består i hovedsak av:

  • Behandling av dokumentasjon i samsvar med bobestyrers retningslinjer
  • Rapportere inn i korrekt format til de riktige instanser til avtalte tidsfrister

 Fordeler:

  • Advokatfirma som tiltrer som bobestyrer slipper å å ha et eget lønnssystem, eller belaste egne ressurser og systemer.
  • Vi sørger for back-up løsninger som kreves.
  • Unngår overbelastning av interne lønnsmedarbeidere.
  • Sparer verdifull tid ved å la våre spesialister overta lønnsproduksjon og lovpålagte rapporteringer. 

Interessert i å vite mer om tjenesten?