HR-rådgiverne i Amesto AccountHouse er spesialister innen sitt fagfelt og har jobbet med flere av de største selskapene i Norden.

Hvorfor investere i HR?

HR blir et viktigere satsningsområde for stadig flere bedrifter. Det er ikke uten grunn. Konkurransen om de beste hodene øker og HR-oppgavene blir mer komplekse. De ansatte er den viktigste ressursen i en hver bedrift. Uten friske og motiverte ansatte, vil bedriften stoppe opp. Det gjelder uansett størrelse.

Forvaltning av ansatte omfatter vesentlig mer enn å betale lønn og arrangere en firmafest med jevne mellomrom.  Du skal holde kontroll på det juridiske, på forhandlinger med fagforeninger, på pensjonsordninger, på tariffavtaler og mye mer. Det er tidkrevende og krever spesialistkompetanse.

Noen ganger møter også bedriften utfordringer hvor de ansatte berøres. Det kan være utfordringer knyttet til personalpolitikk, høyt sykefravær og omstillinger. Da kan det være godt å vite hva du har lov til og hva du ikke har lov til, hvordan du bør gå frem og hvordan du sikrer at prosessen gjennomføres på en smidig og god måte.

Rådgiverne hos Amesto AccountHouse kan hjelpe deg med å spare tid, få bedre struktur på HR-arbeidet og dermed redusere kostnader.

Våre HR-tjenester:

Pensjon

 • Rådgivning
 • Ansvarlig for vedlikehold og oppdatering av avtalene
 • Kvalitetssikring av avtale

Forsikring

 • Rådgivning
 • Ansvarlig for vedlikehold og oppdatering av avtalene
 • Kvalitetssikring av avtale
 • Forsikringsmegling

NAV

 • Dialogmøter
 • Oppfølgingsplan
 • Tilrettelegging
 • Permitteringsrådgiving
 • Permisjonsoppfølging

Utenlandsk arbeidskraft

 • Søknader expat/inpat
 • Rådgivning
 • A1 utfylling
 • Kontakt med mottaker land
 • Juridisk bistand
 • Total håndtering av expat og inpat

Struktur

 • Omorganisering
 • Ansettelser
 • Nedbemanning
 • Permittering
 • Avvikling
 • Effektivisering og optimalisering

HR

 • Personalhåndbøker
 • Lønnsoppgjør
 • «Den vanskelige samtalen»
 • Foredrag om ønsket emne innen personaladministrasjon
 • Oppfølging av yrkesskade

Kontakt oss for et tilbud eller en prat