Enkel og kostnadseffektiv lønnstjeneste

Overlater du lønnsproduksjonen til våre spesialister kan du være trygg på at ansatte får riktig lønn til rett tid. Vi sørger også for at nødvendige opplysninger rapporteres inn til offentlige myndigheter i henhold til lovpålagte tidsfrister. Lønnstjenesten er basert på en fastpris som skaper forutsigbarhet for våre kunder.

Fastpris 2150 kroner måneden inkluderer:

 • Innlegging av alle transaksjoner og variabler    
 • System
 • Endringer i arbeidsforhold, lønn ytelser etc.
 • Tillegg i henhold til firmapolicy
 • Timer
 • Bonus, styrehonorar etc.
 • Trekk i henhold til firmapolicy
 • Trekk i henhold til krav fra myndigheter og fagforening
 • Overtid
 • Registrering fravær
 • Firmabil/ fri bil
 • Naturalytelser
 • Forsikringer
 • Pensjons fil
 • Beregning aga på pensjon og refusjon
 • Lønnsjustering og etterbetaling
 • Overføring bank
 • Overføring lønnsslipper
 • Overføring regnskap fil
 • Avtalt rapportpakke, inkludert lønnsslipper, regnskapsbilag, fraværsrapport, lønnsjournal, bankliste.
 • Kommunikasjon i perioden fra input til avsluttet lønnskjøring
 • Rapportering: A-melding
 • Årlig statusmøte

Ønsker du hjelp til flere oppgaver i forbindelse med lønnsadministrasjonen kan vi gjøre dette til en fast del av oppdraget, eller på ad-hoc basis. Det velger du.

Tjenester som kan bestilles utenom fastpris er:

 • HR tjenester
 • Rapportering SSB på forespørsel
 • Avstemming
 • Utlegg- og reiseregninger
 • Årsavslutning og selvangivelse
 • Oppfølging av sykemeldte
 • Expat/inpat bistand
 • Implementering

Be om tilbud her