Vi håndterer lønnsgaranti for bostyrer

Lønnsgarantiordningen.

Vi hjelper og avlaster advokater og bostyrer med å håndtering av lønnsgaranti i forbindelse med konkurser.  

Vi håndterer lønnsgaranti for bostyrer.

Lønnsgarantifondet sørger for at arbeidstaker får utbetalt lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag som arbeidstaker har til gode, men som arbeidsgiveren ikke er i stand til å betale på grunn av konkurs. Amesto tilbyr nå advokater og bostyrere bistand med håndtering av lønnsgaranti.

Hva bostyrer må gjøre

 • Får tildelt konkursbo
 • Innhente ansattliste
 • Utsendelse av oppsigelser
 • Signering av bostyrer
 

Hva Amesto bidrar med

 • Henvendelse fra ansatte
 • Opprette lønnsklient
 • Mottak av søknader
 • Krav dokumenteres
 • Vurdering av hva det skal innstilles lønnsgaranti på

Hva Amesto bidrar med

 • A-skjema bistand ved utfylling
 • B-liste
 • C-skjema
 • Utsendelse av boets innstilling til NAV
 • Brev til NAV-forvaltning
 • Motta vedtak fra NAV
 

Hva Amesto bidrar med

 • Eventuell etter-dokumentasjon til NAV
 • Tilbakemelding fra NAV-forvaltning
 • Beregning trekk av dagpenger
 • Utbetaling og avregning
 • Betale skatt
 • Rapport til Altinn

Du kan spare mye tid

Nå slipper du å tenke på

Advokatfirma som har bostyrer(e) slipper å ha et eget lønnssystem og sørge for back-up løsninger som måtte kreves. Samtidig unngår man overbelastning av interne lønnsmedarbeidere. Advokatfirmaet sparer rett og slett verdifull tid ved å la våre spesialister overta lønnsproduksjonen og lovpålagte rapporteringer.

Har du spørsmål eller lurer du på noe?

Kontakt oss for en uforpliktet prat

Kontakt meg