Boregnskap

Vi hjelper deg med boregnskapet.

Amesto ønsker alltid å finne løsninger for våre kunder og partnere, Simplyfying Business ligger i ryggmargen hos alle våre ansatte. Vi tilbyr derfor boregnskap som en utvidelse av våre tjenester på lønnsgaranti teamet.

Vi har spesialister innenfor regnskap og lønn, og vil være en god partner på denne leveransen for bostyrere som ønsker å frigi tid på egne ressurser.

Vi klargjør regnskapet.

Vi fører boregnskap og holder oversikt over inntekter, utgifter og nettobeløp tilført konkursboet. Vi ivaretar balanseoppstilling som vil bli tilført konkursboet. 

Videre vil vil bokføre og klargjøre boregnskapet med nødvendig dokumentasjon overfor tingretten og kreditorene. Du som bostyrer avgjør om boregnskapet skal føres etter kontantprinsippet eller transaksjonsprinsippet.

 

Hva bostyrer må gjøre:

• Får tildelt konkursbo
• Tildele rettigheter i bank og Altinn
• Utsendelse av årsregnskap
• Utsendelse av sluttregnskap/utlodning
• Signering av bostyrer
• Avslutte bokonto

 

Hva Amesto bidrar med:

• Betalinger
• Løpende regnskap
• Mva-oppgaver
• Årsregnskap
• Sluttregnskap
• Innhente rekvirentansvar

 

 

Hva Amesto bidrar med:

• Utlodning og utbetalingsliste
• Forhåndsutlodninger
• Etterutlodninger
• Lønnskjøring v/dividende til ansatte
• Lønnskjøring honorar til kreditorutvalgsmedlem

 

Har du spørsmål eller lurer du på noe?

Kontakt oss for en uforpliktet prat

Kontakt meg