Back-up løsning for lønnskjøring

Dette er en tjeneste for bedrifter som ønsker å kjøre lønnsproduksjonen selv og har behov for en lønnsberedskapstjeneste ved sykdom og andre uforutsette hendelser.

Vår erfaring er at det ofte blir for kostbart for mindre bedrifter å ha flere personer internt som kan utføre lønnsproduksjonen og samtidig ha den nødvendige kompetansen som kreves. Vi har derfor utviklet en lønnstjeneste som fungerer som en back-up løsning når krisen intreffer.

Lønnsberedskapstjenesten er en abonnementsløsning med ulike prismodeller:
Abonnementet forutsetter en fire timers oppstartsmøte med gjennomgang av setup, rutiner etc. Når krisen inntreffer, utføres basis lønnstjeneste i henhold til gjeldende beskrivelse nedenfor. Tjenesten forutsetter årlig statusmøte på 1,5 time for vedlikehold, gjennomgang av rutiner og avtale-dokumenter.

Prismodell I

  • Lønnsberedskap 500, pr mnd.
  • Lønnsslipp pris 100,- per stykk
  • Oppstartsmøte og rutinegjennomgang 1390,- per time
  • Under 500 ansatte 2 timer oppstartsmøte / workshop
  • Over 500 ansatte 4 timer oppstartsmøte / workshop

Prismodell II

  • Månedsfee 1500,-
  • Lønnskonsulent on site 890,- per time

Psst! Vi bruker cookies.

Vi bruker cookies på vår nettside for å gi deg en bedre opplevelse. Les mer om hvordan vi bruker cookies her.