Trygg leveranse med lønnsberedskap

Dette er en tjeneste for bedrifter som ønsker å kjøre lønnsproduksjonen selv men har behov for en lønnsberedskapstjeneste ved sykdom og andre uforutsette hendelser.

Lønnsberedskap når krisen inntreffer

Riktig lønn til riktig tid er den ene tingen alle ansatte forventer, og bedriften skal kunne klare å levere uansett hva som skjer. Vår erfaring er allikevel at det ofte blir for kostbart for mindre bedrifter å ha flere personer internt som kan utføre lønnsproduksjonen og samtidig ha den nødvendige kompetansen som kreves. Feilutbetaling kan skape mye misnøye og trøbbel for ledere, og det bør ikke skje. 

Vi har derfor utviklet en lønnstjeneste som fungerer som en back-up løsning når krisen inntreffer.

Lønnskonsulent "on call"

Dersom din lønnsansvarlig skulle bli akutt syk eller andre uforutsette hendelser inntreffer vil en av våre konsulenter kunne tre inn på kort varsel. Ved oppstart settes det opp en beredskapsplan i samarbeid med dere. På den måten sikrer vi at det ikke vil være problematisk for vår konsulent å sette i gang lønnskjøringen. Vi kan jobbe både eksternt, men også stille opp internt dersom det er en bedre løsning for kunden. 

Hvordan fungerer lønnsberedskap?

  1. Kunden mottar tilbud, og når det er signert avtaler vi oppstartsmøte.
  2. I oppstartsmøte går vi gjennom bedriftens rutiner for lønnskjøring og etablerer en til to kontaktpersoner.
  3. Dersom lønnsansvarlig i bedriften blir syk eller en ufortusett hendelse oppstår kontakter kunden Amesto AccountHouse.
  4. Vår konsulent iverksetter beredskapsplanen og påser at riktig lønn til riktig tid bli utbetalt.

 

Priser 0-50
ansatte
Basic
0-50
ansatte
VIP
fra 50
ansatte
Basic
fra 50
ansatte
VIP
Lønnskjøring med faste transaksjoner x x x x
Lønn for timelønneede  x  x x  x
 Import av variabler fra ulike system   x  x  x  x
Rapportering til Altinn, SSB  x  x  x  x
Registrering av variable transaksjoner  x  x  x  x
Årlig gjennomgang av lønnsrutiner  x  x  x  x
Kundeprogram  x  x  x  x
Rapportering internt i bedriften  x  x  x  x
Beredskapstid 4 dager 2 dager 4 dager 2 dager
Pris pr mnd  1 599,-*  1 999,-*  fra 2 399,-*  fra 2 999,-*

 * Timepris ved oppstartsmøte/kartlegging (minimum 3 timer) og ved beredskap tilkommer

 

Jeg vil vite mer om lønnsberedskap