Prismodell for payrolltjenester

Det er viktig med forutsigbarhet i kostnader, så derfor leverer vi tjenester basert på en kombinasjon av stykkpris per lønnslipp og timespriser.

Vår prismodell er basert på å inkludere 85% av oppgavene i forbindelse med lønnskjøring inn i en avtalt stykkpris per lønnslipp. Oppgaver og tjenester som faller utenfor stykkpris, prises per time.  

Typiske payroll-oppgaver som ikke er med i stykkpris:

  • Ekstra lønnskjøring, fraværsregistrering, forskudd og manuell input til lønnssystemet som ikke er avtalt inkludert i lønnsslipp prisen.
  • Ekstern rapportering, avstemming, oppfølging refusjoner og NAV og lønnsoppgjør.
  • HR tjenester, årsoppgjør lønn, revisjonsbistand, autorisert regnskapsførerkontroll, implementering og  support på system.

Lønnsadministrasjon krever spesialkompetanse

Riktig lønn til rett tid er en selvfølge hvis du ønsker fornøyde ansatte. Lønnsadministrasjon krever derimot vesentlig mer enn de fleste tror.

Det er svært krevende for bedriftsledere og økonomimedarbeidere å holde seg oppdatert på hvilke regler og satser som til enhver tid gjelder. Dette kan være sykelønnsordninger, tariffavtaler, pensjon og mye mer.

Lønn er et fagfelt som krever spesialkompetanse. Derfor velger også stadig flere å outsource lønnsadministrasjonen. Vårt dedikerte payroll-team vet hva som kreves for å få lønn til å fungere. Hos oss er hver eneste kunde unik. Uansett hvor stor bedriften er, og uansett hvilke ordninger og systemer dere har, så kan dere være sikre på at lønnsadministrasjonen er i trygge hender hvis dere velger Amesto AccountHouse.

Hva er verdien av å outsource lønn?

Det tar mye tid og er kostnadskrevende hvis bedriften selv skal holde seg oppdatert på hvilke lover og regler som gjelder. Det er også en risiko hvis lønnsmedarbeideren blir syk og det kun er ham eller henne som kan lønnssystemet.

Ved å velge Amesto AccountHouse vil bedriften få en dedikert lønnsmedarbeider, men for å ivareta tryggheten vil det stå et helt team bak, som kan steppe inn på kort varsel hvis det skulle skje noe med bedriftens hovedkontakt. Det blir mindre administrasjon for bedriften, slik at dere kan fokusere på kjerneområdene.

Vårt payroll-team vet hva som kreves for å få lønn til å fungere. De produserer nærmere 200 000 lønnsslipper i året!

Amesto

Sertifisert

Vi investerer både tid og penger i kontinuerlig kompetanseheving for våre ansatte, slik at de holder seg oppdatert på lønnsfaget. Trygghet, effektivitet, kvalitet og kunnskap er det vi jobber etter hver eneste dag. Amesto  payroll har vært ISO 9001:2008 sertifiserte siden 2011.