<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Amesto People & Culture.

Vi er til for små og store bedrifter som trenger hjelp til at innenfor HR når behovet melder seg.

AMESTO PEOPLE & CULTURE

HR-kompetanse når du trenger det!

Ønsker du å endre kulturen i bedriften? Trenger dere mer robuste ledere? Kunne jobbengasjementet vært høyere? Hvordan håndterer dere større omstillingsprosesser og har dere ledere som trenger rådgiving i sin sjefsrolle.

Se for deg at du trenger HR-kompetanse, og så får du tilgang til den beste HR-avdelingen med fagkompetanse og erfaring.

Amesto People & Culture gir ambisiøse ledere tilgang til kompetanse og entusiasme ved å stille dedikerte HR-sjefer til din disposisjon. Nå kan små og store virksomheter få hjelp til alt innen fagfeltet HR.

STRATEGISK HR

Yvonne Fosser leder HR-teamet.

Amesto People & Culture blir ledet av Yvonne Fosser, som har over 20 års erfaring som HR-direktør fra blant annet i DHL, Felleskjøpet, Hewlett-Packard Norge og Innovasjon Norge. Yvonne har sittet i flere toppledergrupper og utviklet strategisk HR med fokus på kultur- og endringsprosjekter, etablering av ledelsesprogrammer og talentutvikling.

HR for Hire

Ekstra behov for ressurser innen HR i perioder? Med HR for hire får du fleksibilitet til å leie inn ressurser og kompetansen kun ved behov. Våre konsulenter kan bistå både i lederrolle eller operativ rolle med alle typer oppgaver innen ledelse, prosessutvikling og HR-administrasjon.

lederutvikling

Velfungerende ledere er en viktig forutsetning for medarbeideres motivasjon, lojalitet og prestasjonsevne. Lederutvikling kan utvikle trygghet i egen rolle og ruste dem i møtet med større utfordringer og i motstands- og endringssituasjoner.

Kulturbygging

Ønsker du en kursendring eller et «løft» i kulturen eller et bedre arbeidsmiljø? Hva med høyere grad av tillit og samarbeid på tvers? Vi tilbyr rådgivning, bistand til strategiutvikling, kartlegging av kultur og gjennomføring av engasjerende prosesser i form av workshops.

Omstilling

Omstilling kan innebære en konkret endringsprosess som kan være krevende å planlegge og lede. Ikke minst fordi det ikke er så enkelt å få medarbeiderne til å bli «medspillere». Vi kan bistå med planlegging og gjennomføring av omstillingsprosesser.
Kvadratisk 466x466 jordan-encarnacao-c0rplvWqyZk-unsplash

Rådgiving og coaching

Har du ledere som behøver rådgivning og veiledning? Hjelp til å utvikle strategier og planer, kartlegge forestående organisasjonsmessige utfordringer, takle vanskelige personalsaker, samarbeidsutfordringer eller forbedre work-life-balance?

Engasjerte medarbeidere påvirker bunnlinja.

I en undersøkelse gjort av Gallup ser vi at kundelojalitet og profitt øker om bedriften har engasjerte medarbeidere. Har du engasjerte medarbeidere sier undersøkelsen at bedriften får: 

  • 17 % høyere produktivitet
  • 41 % lavere sykefravær
  • 20 % økning i salg
  • 21 % bedre profitabilitet

PÅL T. NÆSS

Tidligere Gründerdirektør, Innovasjon Norge.

"Som leder for HR i Innovasjon Norge var Yvonne suveren å ha som sparringspartner, rådgiver og partner i alle type samtaler. Hun har en egen evne til å stille de rette spørsmålene. Alltid. Jeg vil gi henne de aller beste referanser – og håper flere får utnyttet hennes kompetanse i omstillings- og kulturprosesser ".

Behov for HT-tjenester

Kontakt oss i dag.

Kvadratisk 466x466 ilyuza-mingazova-HaTIYO87qWQ-unsplash-1