Amesto på økonomistudentenes ”best of”-liste

Amesto på økonomistudentenes ”best of”-liste

Amesto er på listen over selskaper økonomistudenter ønsker å jobbe hos. 5000 studenter har deltatt i undersøkelsen fra KarriereBarometeret, som er utviklet av Evidente i samarbeid med Studenttorget. Studentene ble bedt om å vurdere hva som påvirker deres valg av arbeidsgiver, samt vurdere hvor attraktive de ulike organisasjonene og bedriftene er som arbeidsgivere.  

Amesto blant de 150 mest attraktive arbeidsgiverne
Økonomistudentenes liste over de mest attraktive arbeidsgivere inneholder navn på 150 bedrifter. For å komme med på listen må minst 30 prosent av de spurte kjenne til bedriften/organisasjonen. Kolonnen «kjennskap» viser hvor mange prosent av de spurte som har oppgitt at de kjenner organisasjonen.

- Vi er svært fornøyd med å være blant de mest attraktive arbeidsgiverne for økonomistudenter, sier administrerende direktør Arild Spandow i Amesto AccountHouse. Amesto AccountHouse er det femte største regnskapsbyrået i Norge med over 160 spesialister innen regnskap og lønn. Vi har kontorer i Norge, Sverige og Danmark og har i tillegg et internasjonalt nettverk gjennom TMF Group. Det gir våre ansatte store utviklingsmuligheter, sier Spandow. 

Se hele listen her