Regnskapsanalyse.

Våre rådgivere går gjennom regnskapstallene dine og foretar en vurdering av virksomhetens tilstand.

Kontakt oss

Hva er regnskapsanalyse?

Regnskapsanalyse er en analyse av regnskapstallene dine som gir innsikt og forståelse for bedriftens tilstand. I en analyse snakker vi om nøkkeltall og de vurderes opp i mot etablerte normer, bransjetall og til utviklingen over tid. Man ser gjerne også på andre forhold enn nøkkeltallene når man vurderer virksomhetens tilstand, muligheter og potensielle områder for forbedring.

Kontakt oss for en prat

 

 

Lønnsomhetsanalyse

Har bedriften nok inntekter til å dekke alle de faste kostandene og hvordan er marginene? Dette er de viktigste parameter du styrer etter - er det nok penger i kasse. Vi ser også på hvordan bedriften din ligger ann i forhold til andre konkurrenter i markedet.

Finansiering

Henger sammen med likviditeten i bedriften. Er det god likviditet til å betale alle regninger? Å hva med din kassakreditt og dine lån? Vi tar en gjennomgang på din finansielle struktur.

Nøkkeltallsanalyse

For å belyse disse punktene bruker man nøkkeltall. De vurderes opp i mot etablerte normer, bransjetall og til utviklingen over tid. Man ser gjerne også på andre forhold enn nøkkeltallene når man vurderer virksomhetens tilstand, muligheter og potensielle områder for forbedring.

Spørsmål om våre rådgivingstjenester? #askmore

Ta kontakt for en uforpliktet prat

Kontakt meg