Alt ditt styre trenger på et sted.

Amesto Styreportal.

Styreportalen gir deg full kontroll over alle dokumenter, innkallinger, og er den perfekte samhandlingsportal for hele styret og bedriftens ledelse. Her er alt samlet på en felles plattform, brukervennlig og oversiktlig. 

 

Powered by Orgbrain

Verktøyet som gjør styrearbeidet mer effektivt og oversiktlig.

Brukervennlig styreportal for styret.

Styreportalen er skreddersydd for å håndtere alle oppgaver til et styre. Den vil gjøre jobben enklere og mer profesjonell, og ikke minst er dette mye sikrere for alle styremedlemmene.

Her får du digital dokumentdeling og en sikker plattform for deling av sensitiv informasjon for alle brukere.

I styreportalen kan du forberede dine styremøter med agenda og protokoll. Alle brukere får god oversikt over alle detaljer slik at alle styremøter blir effektive og gir alle et beslutningsgrunnlag.

La oss ta en prat om styreportalen

Ekspertsystem

Det er enkelt å kalle inn til styremøter og invitasjon sendes automatisk, og legger seg i deres kalender. Årshjulet med alle styremøter, agendaer og saksdokumenter ligger lett tilgjengelig. Protokoll genereres automatisk og alle oppfølgingspunkter blir iverksatt slik at alle saker blir ferdigbehandlet til korrekt tid.

 

Digitale styremøter

Med fortsatt mange på hjemmekontor er det godt å vite at med Amesto Styreportal kan alle styremøter og generalforsamlinger avholdes digitalt. Alle filer kan deles, kommunikasjonen og signering av dokumenter skjer på nett.

Sikker lagring

Lagring av alle dokumenter skjer i et eget "datarom" i skyen. Enkelt og brukervennlig oppsett for alle styremedlemmene, og datarommet gjør det enkelt å laste opp dokumenter og administrere de. Her vil deling av sensitiv selskapsinformasjon være tilgangskontrollert helt ned på dokumentnivå. En sikker og kryptert lagring.

 

Aksjeeierbok

Amesto Styreportal har også en aksjeeierbok. Denne gir informasjon om selskapets ulike aksjonærer, og tar hensyn til de forskjellige aksjeklassene. På denne måten vil en digital stemmegivning på generalforsamlingen blir håndtert korrekt.

Styreskolen

Ved å ta det nettbaserte kurset på 20 timer vil du få sertifisering innen styrearbeid. Her får du innføring i sentrale juridisk og praktiske styrearbeid. Passer både for styremedlemmer og daglige ledere i AS.

Mer om Styreskolen

Alt samlet på en og samme plattform.

Funksjonene som gjør styrearbeidet enkelt.

Notater

Årsplan

Agendaforslag

Kalenderfunksjon

Digitale styrekurs

Sikker lagring

Elektronisk signering

Brukerstyring av dokumenter

Deling av digital styreprotokoll

Datarom

Digital stemmegivning

Videokonferanse

Aksjeeierbok

Oppfølging av vedtak

Juridisk bistand

 

Har du spørsmål eller lurer du på noe?

Kontakt oss for en uforpliktet prat

Kontakt meg