Ny nordisk avtale forenkler CFO-hverdagen

Amesto AccountHouse og Xledger har landet en ny nordisk avtale som skal gjøre livet lettere for nordiske CFO-er. Samarbeidet gjør det enkelt å...

Les mer

Nominert til Global Payroll Awards 2016

Amesto AccountHouse AB Sverige gikk av med seieren In-country Payroll Provider of the Year under årets Global Payroll Awards. Dette er den eneste...

Les mer

Feriekutt

Skal du overføre ferie til neste år bør du kjenne til reglene: På nyttårsaften taper nordmenn 3 milliarder kroner. Det betyr at mange taper hele 10...

Les mer

Robotene tar over

Robotene og de automatiserte prosessene er på full fart framover, både i privatlivet og på jobben. Stadig flere aktiviteter utfordres av nye,...

Les mer

Forenkling av bokføringsloven

Bokføringsloven med tilhørende forskrifter er det regelverket som koster norsk næringsliv mest i administrative kostnader. 27,4 milliarder kroner g...

Les mer

Feriepenger

Husk at du har samme rett til ferie som fast ansatte, og det skal beregnes feriepenger av alt lønnet arbeid. Studenter skal behandles profesjonelt...

Les mer

D-dag for EDAG

1. januar 2015 går regjeringens store forenklingsprosjekt, EDAG, live. Prosjektet skal spare norske arbeidsgivere for om lag en halv milliard krone...

Les mer

Forenklingsgeneralen

Forenkling av bokføringsloven Arbeidsgruppen er sammensatt av representanter fra de bokføringspliktige, regnskapsførere, revisorer og akademia....

Les mer

Flere konkurser i år

Flere konkurser i år Antall konkurser og tvangsavviklinger steg med 13,3 prosent i juli. Hittil i år er økningen 19,0 prosent. I juli ble det...

Les mer

Forsinket betaling kan gi en merkostnad på kr 300

Nye regler om inndrivelseskompensasjon Nye regler gir kreditor rett til å kreve kr 300 i inndrivelseskompensasjon dersom regningen ikke betales ved...

Les mer

Seks av ti bedrifter innfører e-faktura

Fortsatt er det hele 32 prosent av norske næringslivslederne som ikke prioriterer innføring av e-fakturasystemer i sin bedrift. I verste fall betyr...

Les mer

Endringer i forsinkelsesrenteloven

Kompensasjon for forsinket betaling på 40 € Våren 2011 vedtok EU et direktiv som skulle avhjelpe forsinket betaling i kommersielle transaksjoner...

Les mer

Snart tid for feriepenger

Snart begynner ansatte å glede seg til feriepengene. Da kommer spørsmålene du som arbeidsgiver må ha svar på.

Les mer

Lån omklassifisert til utbytte eller lønn

Lån omklassifisert til utbytte eller lønn – etterfølgende behandling

Les mer

Oppbevaring av regnskapsmateriale

Oppbevaring av regnskapsmateriale på vegne av bokføringspliktige Bokføringspliktige er ansvarlig for at regnskapsmaterialet blir oppbevart i samsva...

Les mer

Rammelån til aksjonær og forholdet til ulovlig utbytte.

En vederlagsfri overføring av verdier fra aksjeselskap eller deltakerlignende selskap til eier anses som henholdsvis utbytte etter skatteloven §...

Les mer

Oppgi prisliste på hjemmesiden

Fra 01.01.13 må næringsdrivende som selger tjenester til forbrukere oppgi prisliste på sine hjemmesider.

Les mer

Alle renholdsvirksomheter må godkjennes

Fra 01.12.12 ble det straffbart å kjøpe tjenester fra renholdsvirksomheter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet.

Les mer

Innberetning

Vi nærmer oss januar, og dermed årsavslutning for våre kunder på lønn. Det er mye å tenke på, og holde styr på i denne perioden. Tiden er knapp og...

Les mer

Elektronisk skattekort innføres

Innføring av elektronisk skattekort Elektronisk skattekort innføres i 2013 som en frivillig prøveordning for arbeidsgivere. Ordningen blir...

Les mer

Endring brevmal

Nå har det kommet en endring i foretaksregisterloven som medfører at vi må skrive ordet «Foretaksregisteret» på brev og forretningsdokumenter.

Les mer

Alle renholdsvirksomheter må godkjennes

Fra 1. september 2012 skal alle renholdsvirksomheter godkjennes av Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig. Alle virksomheter som tilbyr...

Les mer

Amesto på økonomistudentenes ”best of”-liste

Amesto er på listen over selskaper økonomistudenter ønsker å jobbe hos. 5000 studenter har deltatt i undersøkelsen fra KarriereBarometeret, som er...

Les mer

SoCentral

Familien Spandow, eierne av Amesto Group, er ikke bare opptatt av profitt, de har bidratt med midler til mange ulike formål i flere år. Nå har de...

Les mer

Fortsatt vekst

I Finansavisens siste utgave av "Regnskap - Rådgiving - Revisjon" kan du lese intervjuet med Amesto AccountHouse's CEO Siri Nilssen.

Les mer