<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

matt-hardy-6ArTTluciuA-unsplash

AMESTO FOOTPRINT

Vår digitale løsning sikrer en effektiv prosess for bærekraftsarbeidet.

Vi har gjort det enkelt for bedrifter å komme i gang med bærekraftsarbeidet.

ALT PÅ ETT STED

Digital løsning for å komme i gang med bærekraftsarbeidet.

Vår digitale løsning hjelper deg med å finne ut av hvilke lover og regler som treffer din virksomhet.

Gjennom måling, rapportering og rådgiving hjelper løsningen deg med å forstå hvordan du kan omsette bærekraftsdata til økt prestasjon.

I tillegg har vi et team med fageksperter innen bærekraft som står klare for å rådgi og kvalitetssikre underveis i prosessen.

Djfgo9F4_464
Djfgo9F4_464
Djfgo9F4_464

Hva kan vi hjelpe deg med?

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i produksjon av varer og levering av tjenester. Den skal også sikre allmennhetens tilgang til informasjon.

Loven trådte i kraft 01.07.2022. For mange kan det bli en brå overgang når Forbrukertilsynet begynner å stramme til og ilegge virksomheter gebyr dersom kravene i åpenhetsloven ikke er oppfylt. 

Mer om åpenhetsloven

 

Blir du truffet?

START QUIZ

Kryss av det som stemmer:

Du har svart Ja på 1 av 3 kriterier. Det betyr at åpenhetsloven ikke treffer din virksomhet.

Du har svart ja på 2 av 3 kriterier. Det betyr at åpenhetsloven treffer din virksomhet.

Kryss av det som stemmer:

Vi tar kontakt så fort vi mottar henvendelsen din.

Klimaregnskap

Et klimaregnskap er en oversikt over klimautslippene til en virksomhet. Vi kan kalkulere bedriftens klimaavtrykk på to uker. Alt du trenger å gjøre er å sende oss regnskapet ditt, så gjør vi resten.

Klimaregnskapet er kanskje den bærekrafts-KPIen som er mest etterspurt fra regulatorisk hold i disse dager – uavhengig av sektor. For mange virksomheter vil det derfor være prekært å kaste seg rundt og skaffe et klimaregnskap for å hevde seg i anbudsprosesser, få bedre lånebetingelser på næringslån, i dialog med investorer og i rekrutteringsøyemed.

Usikker på om din virksomhet trenger et klimaregnskap? Vi gjør en individuell vurdering av virksomheten din for å se om du har behov. Dette gjør vi gjennom en gratis konsultasjon.

Mer om klimaregnskap

Kryss av det som stemmer:

Vi tar kontakt så fort vi mottar henvendelsen din.

Bærekraftsrapportering

En bærekraftsrapport er ikke lovpålagt for små- og mellomstore bedrifter, men det er blitt en hygienefaktor i mange sektorer.

Bærekraftsrapporten presenterer et bilde av virksomhetens nå-situasjon, relevante bærekraftstemaer og synliggjør hvilke tiltak som må iverksettes for å forbedre prestasjonen både innen klima, miljø, sosiale -og økonomiske forhold. 

En bærekraftsrapport er derfor det viktigste styringsverktøyet en leder har for en systematisk tilnæring til bærekraftsarbeidet i sin virksomhet. 

Vi tilbyr bærekraftsrapport med vesentlighetsanalyse, bærekraftstrategi og tiltaksplaner. Book et oppstartsmøte med oss for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg.

Mer om bærekraftsrapportering

SLIK KOMMER DU I GANG

Digital løsning for rapportering på åpenhetsloven.

Vi har gjort det enkelt for deg. Med den digitale løsningen til Amesto Footprint vil du få en mer effektiv rapportering på åpenhetsloven. Sjekk ut filmen og se hvordan du blir guidet gjennom rapporteringen steg for steg. Til slutt får du en flott rapport du kan dele med ansatte, samarbeidspartnere og kunder.

Møt våre bærekraftseksperter.

Christine 464

Christine Lundberg Larsen

Leder Amesto Footprint

Christines kjernekompetanse er innen ledelse, bærekraftige forretningsmodeller, organisasjonsutvikling, innovasjon og økonomistyring. Hun brenner for et bærekraftig næringsliv og har de siste årene deltatt i flere nasjonale og internasjonale nettverk og prosjekter, med fokus på krysningspunktet bærekraft, økonomi og finans. Hun er utdannet revisor med master innen ledelse, bærekraft og finans.

Etter 4 år som revisor hos PWC, ledet hun gjennom 14 år i Gjensidige ulike avdelinger og divisjoner med operativt resultatansvar. For mange er hun mest kjent fra tiden som administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Regnskap Norge, hvor hun blant annet etablerte den sirkulære regnskapsklyngen og var initiativtaker til utviklingen av den nordiske standarden for bærekraftsrapportering NSRS. 

Christine har gjennom alle sine år som leder hatt fokus på å utvikle menneskene i organisasjonene, og har jobbet mye med lederutvikling. Hun har god erfaring i å lede strategiprosesser og bidra til gjennomføringskraft. Som foredragsholder hos Athenas deler hun sin innsikt med stort engasjement, og hun er gjesteforeleser ved BI, NMBU og Høgskolen Innlandet.

Medforfatter til bøkene:
 Innovasjon i praksis (2014) 
Sirkulær økonomi, regnskap og virksomhetsstyring (2023)

Les mer Lukk
Kave 464X430-2

Kave Jangi

BI-utvikler og systemanalytiker

Kaves kjernekompetanse er innen dataanalyse, BI-utvikling, skybasert løsningsdesign, klimaregnskapsanalyse og systemsimulering. Han jobber sammen med norske og internasjonale virksomheter for å løse avanserte strategiske utfordringer knyttet til klimafotavtrykk og bærekraft, basert på GHG-protokollen. Han har blant annet utviklet BI-løsningen for Amesto Footprint for å lage dynamiske klimaregnskapsrapporter.

 I tillegg jobber han med ulike typer ERP og CRM-systemer for å integrere regnskapsdata i Footprint-prosjektet ved hjelp av skybaserte teknologier.

Kave har en mastergrad fra Universitetet i Bergen med fordypning i systemdynamikk, matematisk systemsimulering og bærekraftig utvikling. Før Kave flyttet til Norge, så fullførte han en  mastergrad fra Amirkabir University of Technology (AUT) i Tehran i Financial Engineering. Kave startet sin utdanning med en bachelorgrad i Industrial Engineer. Han har jobbet med et bredt spekter av oppgaver innenfor finans og teknologi, blant annet som prosjektingeniør, med prosjektledelse, som finansanalytiker, dataanalytiker og BI-utvikler.

Les mer Lukk
3-3

Kristin Holdø Hansen Oishi

Senior bærekraftsrådgiver

Kristins kjernekompetanse er innen strategisk samfunnsansvar, sosialt entreprenørskap, bærekraftig forretningsutvikling, kursing og formidling. Hun har lang (over 10 års) internasjonal erfaring, og har jobbet med samfunnsansvar og bærekraft på både strategisk og operativt plan siden tidlig 2000-tallet. Hun har også mye erfaring fra frivillighet og humanitært arbeid.

Kristin har en Master i Internasjonal Business fra Maquarie University i Australia, med etterutdannelse innen interkulturell forståelse og globalt samarbeid (VID), Sustainability Essentials for Business (Cambridge University (CISL), digitalisering og digital transformasjon (NTNU), bærekraft som konkurransefortrinn (BI), cities and the challenges of sustainable develpment (SDG Academy), regenerative destination management (GDS Academy). Hun er sertifisert innen GRI rapporteringsstandarden.

Kristin er opptatt av å formidle at bærekraft ikke bare et ansvar, men en mulighet til å skape positive endringer. Hun mener at næringslivet er en viktig del av løsningen for mange av miljø- og samfunnsutfordringene verden står ovenfor, og brenner for å gjøre bærekraft forståelig og relevant for flere næringslivsaktører.

Hun har et hjerte som banker ekstra hardt for sosialt entreprenørskap, og har selv gründet  flere prisbelønte sosiale bedrifter.

Kristin er anerkjent for sin kunnskap om bærekraft i innen service- og reiselivsnæringen. Hun har holdt kurs og foredrag om bærekraftig reiselivsutvikling rundt omkring i verden siden 2006, og sitter blant annet som teknisk rådgiver for Global Destination Sustainability Index og Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Hun har de seneste årene utviklet kurset «Bærekraft i Praksis» for besøksnæringen i Oslo, og vært med på utviklingen av «Pioneering Impacts» - som er et nasjonalt Legacy og Impact program for kongressbyene i Norge.

Les mer Lukk
1-2

Anders Ødegaard Gammelsrud

Senior bærekraftsrådgiver

Anders kjernekompetanse er innen miljø- og klimaspørsmål knyttet til produksjon og drift. Sirkulærøkonomi og bærekraftig strategi og virksomhetsdrift. Han er en banebrytende kraft innen miljøsertifisering med over 10 års erfaring. Hans ekspertise har sentrert seg rundt Svanemerket og EU Ecolabel, hvor han har oppnådd suksess med å sertifisere produksjonsbedrifter og tjenester.

Han har også utmerket seg som en dyktig miljørådgiver og gruppeleder, og har betjent fornøyde kunder både i Norge og Norden.

Anders har en solid akademisk bakgrunn - en mastergrad i biologi med spesialisering i toksikologi fra Universitetet i Oslo. Han er lidenskapelig opptatt av å utforske hvordan teknologi og bærekraft går hånd i hånd. For Anders er grønn omstilling mer enn bare en nødvendighet – det er en konkurransedrevet fordel som gir organisasjoner en ledende posisjon i markedet.

Men Anders er ikke bare opptatt av å drive endring alene. Han trives med å samarbeide og bygge sterke partnerskap. Han forstår at bærekraftige løsninger ofte krever felles innsats, og han er klar til å lede an i reisen mot en mer bærekraftig verden.

Les mer Lukk
2-2

Christina Torgersen

Bærekraftsrådgiver

Christinas kjernekompetanse er innen endringsledelse, omstilling, organisasjonsutvikling, innovasjon og sirkulærøkonomi. Med en utdannelse som BI-siviløkonom, spesialisert innen ledelse og strategisk omstilling, har hun utmerket seg som en nøkkelperson innenfor endringsledelse og bærekraftig forretningsutvikling. Christinas hjerte brenner for innovasjon, kunnskapsdeling og sirkulær økonomi som kraftige drivkrefter for langsiktig verdi og vekst.

De siste tre årene har Christina innehatt stillingen som bærekraftsleder hos IKEA, der hun har spilt en sentral rolle i utviklingen og integrasjonen av bærekraftstrategier. Hennes spesielle engasjement ligger i å fremme sosialt entreprenørskap og krafttak mot en sirkulær forretningsmodell. Hun har også vært hjernen bak etableringen av en digital markedsplass for brukte møbler og en innovativ logistikkløsning for håndtering av brukte møbler.

I sin rolle som med-grunnlegger og tidligere prosjektleder for BISO Impact, har hun vært en fremtredende pådriver for å integrere bærekraft i utdanningssektoren. Et høydepunkt var planleggingen og gjennomføringen av den imponerende "Inspire to Impact 2020"-konferansen, som samlet over 500 deltakere. Konferansen satte en tydelig agenda for bærekraftig fremtidstenkning.

 

Les mer Lukk

FYLL INN SKJEMA OG VI KONTAKTER DEG

Leder og vil ta gode valg?

Kvadratisk 466x466 mohamed-lammah-LCMh96lFMkI-unsplash