Autorisert regnskapsfører i ditt distrikt

For å kunne søke om autorisasjon må man oppfylle kravene i regnskapsførerloven om utdanning og praksis. En autorisert regnskapsfører skal til enhver tid kunne dokumentere tilstrekkelig etterutdanning. Siden vi er et autoriserte regnskapsbyrå er vi underlagt regnskapsloven som sier at enhver som påtar seg å føre regnskap for andre, skal være autorisert av Finanstilsynet. Solid fagkompetanse kombinert med markedets beste ERP-systemer og kompetanse gjør oss til et fremoverlent regnskapsbyrå med regnskapsførerer som kan følge deg inn i fremtiden. 

Finn din neste regnskapsfører under.

Administrasjon

Tlf: + 47 922 03 214

Org nr.:
NO 957 170 005 MVA

Smeltedigelen 1
0195 Oslo

Send mail

Regnskapsfører
Oslo

Tlf: + 47 922 03 214

Smeltedigelen 1
0195 Oslo

 

Send mail

Regnskapsfører
Drammen

Tlf.: + 47 957 37 370

Sankt Halvardsgate 2B
3015 Drammen

 

Send mail

Regnskapsfører
Bergen

Tlf.: + 47 452 52 365

O.J. Brochsgate 16A
5006 Bergen

 

Send mail

Tlf.: + 47 69 01 22 56
Råkilveien 1

1710 Sarpsborg


Send mail

 

Tlf.: + 47 922 03 214

Luramyrveien 79

4313 Sandnes

Send mail

 

Tlf.: +47 76 92 70 00 
Kontorer i: 
Narvik og Kjeldebotn
 

Send mail

 

Tlf.: 975 771 74

Smeltedigelen 1
0195 Oslo

Send mail 

Regnskapsfører:
Nordic Accounting

Tlf.: + 47 922 03 214

Smeltedigelen 1
0195 Oslo

Send  mailTlf.: + 47 922 03 214 

Smeltedigelen 1
0195 Oslo

Send mail

 

Spesialister:
Lønn og HR

Tlf.: +47 975 77 174


Smeltedigelen 1

0195 Oslo

Send mail