<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Klimaregnskap 2 2120x670

AMESTO FOOTPRINT WEBINAR

Bærekraftig næringsutvikling.

Webinar nr 3 i en serie på 8

Få innsikten du behøver.

I dette webinaret vil du få en bedre forståelse for hvordan man skaper en bærekraftig verdiskapning og strategi i ditt selskap.

Webinaret er det tredje i en serie på seks webinar holdt av leder for Amesto Footprint, Christine Lundberg Larsen.

I dette webinaret møter du:

Christine 464

Christine L. Larsen

Leder Amesto Footprint

Om Christine

Christines kjernekompetanse er innen ledelse, bærekraftige forretningsmodeller, innovasjon, organisasjonsutvikling og økonomistyring.  Hun brenner for bærekraftig næringsliv. I løpet av de siste fem årene har hun deltatt i flere nasjonale og internasjonale nettverk og prosjekter, med fokus på skjæringspunktet bærekraft, økonomi og finans.

Hun er utdannet regnskapsfører med mastergrad i ledelse, bærekraft og økonomi. For mange er hun mest kjent fra tiden som administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Regnskap Norge, hvor hun blant annet etablerte den sirkulære regnskapsklyngen og var initiativtaker til utviklingen av den nordiske standarden for bærekraftsrapportering NSRS.