<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

pexels-max-hoy-10808893

Vi hjelper bedrifter i gang med bærekraftsarbeidet.

Gjennom måling, rapportering og rådgivning staker vi ut kursen gjennom bærekraftsjungelen.

Verktøy, prosess-støtte og innsikt for å komme i gang

Alt starter med en god bærekraftsrapport.

Bærekraftsrapporten presenterer et bilde av virksomhetens nå-situasjon, relevante bærekraftstemaer og synliggjør hvilke tiltak som må iverksettes for å forbedre prestasjonen både innen klima, miljø, sosiale -og økonomiske forhold. En bærekraftsrapport er derfor det viktigste styringsverktøyet en leder har for en systematisk tilnæring til bærekraftsarbeidet i sin virksomhet. Derfor sier vi at alt starter med en god bærekraftsrapport.

I dag er det ingen lovpålagt standard for bærekraftsrapportering for små- og mellomstore bedrifter (SMBer). Likevel blir de små- og mellomstore selskapene indirekte truffet av en rekke krav fordi store selskap og finansaktører nå er pålagt å rapportere på bærekraftssituasjonen i sine respektive virksomheter.

Amesto Footprint er en totalleverandør for bedriftene. Med vår digitale løsning i kombinasjon med rådgivning fra våre fageksperter, hjelper vi de mindre selskapene med å stake ut kursen gjennom jungelen av bærekraftstandarder og reguleringer.

Selskapene vi veileder får en skreddersydd anbefaling på hvilke(n) standarder og reguleringer som er relevant for dem, og hvilke rapporteringskrav de bør prioritere og samle data på for ikke å drukne i havet av bærekrafts-KPIer.

Vi sørger for at kundene våre til enhver tid er oppdaterte på gjeldende reguleringer og bransjestandarder. Vi setter sammen en unik rapporteringspakke basert på sektor, størrelse på virksomheten, ambisjonsnivå og hva slags bærekraftsdata store selskap, finansaktører og myndigheter kommer til å etterspørre i nær fremtid. Vi hjelper kundene våre med å beholde konkurransekraften i et marked som er i konstant endring.

I tillegg sørger vi for at bærekraftsrapporten ikke havner i skuffen, men blir et dynamisk styringsverktøy for å komme gang med bærekraft og unngå situasjoner der man kan bli beskyldt for grønnvasking. If you can't measure it, you can't manage it.

 

fotprints-for-module_right
shutterstock_1114404095
Mobile_fotprints-for-module_diagonal

Våre tjenester

Din eksterne bærekraftsavdeling

Vi er en totalleverandør for virksomheter som ønsker å komme i gang med bærekraftsarbeidet.

Men, bærekraft kan være så mangt avhengig av hvilken virksomhet det er snakk om. Derfor kommer også bærekraftsdataen fra mange ulike kilder slik som for eksempel finansregnskapet, HR-systemet og ERP-systemet for å nevne noen. Følgelig er datainnsamling og konvertering av dataen i henhold til internasjonale lover og standarder den største barrieren for en god bærekraftsrapport.

Derfor har vi utviklet en digital tjeneste som integrerer data fra blant annet finansregnskapet, HR-systemet og ERP-systemet. På den måten har vi gjort det enklere å lage en bærekraftsrapport. I tillegg har vi et team med fageksperter innen bærekraft som står klare til å rådgi underveis i prosessen for å kvalitetssikre din bærekraftsrapport. Tjenesteområdene våre er skissert i modellen under:

 

Skjermbilde 2022-09-28 kl. 08.17.07

 

 

Med Amesto Footprint får du levert et klimaregnskap på to uker

Ekspresslevering: Klimaregnskap

Klimaregnskapet er en modul i bærekraftsrapporten Amesto Footprint leverer. En bærekraftsrapport inneholder som oftest et klimaregnskap, men noen virksomheter har simpelthen ikke tid til å utarbeide en hel bærekraftsrapport.

Kanskje er virksomheten i en anbudsprosess eller i dialog med banken om et næringslån som helt konkret etterspør et klimaregnskap innen måneden er omme?

Med Amesto Footprint sin digitale tjeneste kan du få et isolert klimaregnskap på bare to uker. Klimaregnskapet kan på et senere tidspunkt være en byggekloss i en mer omfattende bærekraftsrapport.

Mobile_fotprints-for-module_left
Mobile_fotprints-for-module_left
Mobile_fotprints-for-module_diagonal

Morgendagens regnskapsfører blir forretningsrådgiver.

Regnskapsbransjen er i omstilling – regnskapsføreren går fra å være regnskapsfører til å bli en rådgiver.

Regnskapsføreren har førstehåndsinnsikt når det kommer til de finansielle forholdene i en virksomhet. Regnskapsføreren sitter derfor i en unik posisjon til å innta rollen som næringslivets nærmeste eksterne rådgiver. 

Behovet for rådgivning har særlig kommet til syne når stadig flere virksomheter nå skal omstille seg i retning av mer sirkulære og mindre ressurskrevende forretningsmodeller.

Morgendagens regnskapsfører må vise frem nye ferdigheter som kreativitet og problemløsning, evne til å forstå, sette fakta inn i større sammenhenger og kommunisere innsikter og fakta på en forståelig og retningsgivende måte.

Fra uvitenhet til åpenhet og handling

Blir din virksomhet truffet av Åpenhetsloven?

Løsningen til Amesto Footprint vil hjelpe deg med å kartlegge eventuelle kritikkverdige forhold i verdikjeden din gjennom en aktsomhetsvurdering og rapportere i henhold til kravene i Åpenhetsloven.

Vi hjelper deg med en systematisk oppfølging av tiltak for å forbedre problemområdene og sikre at din virksomhet til en hver tid overholder informasjonsplikten.

Dette kan enten være en modul i bærekraftsrapporten din eller en enkeltstående rapport, dette avhenger av ditt behov. La oss ta en uforpliktende prat og finne ut av hva du trenger.

Er du klar for å ta smartere valg?

La oss hjelpe deg fra usikkerhet til tydelighet.

IMG_0665_500_some