Permitteringsregler

17
feb

av Åse Moss Hansen , 17. februar 2021

Oppdatering på permitteringsreglene.

I fjor vår fikk vi en del endringer rundt permitteringsreglene pga koronapandemien, og nå som vi snart nærmer oss et år med lockdown og hjemmekontor, er det dessverre mange arbeidstakere som fortsatt er permittert, eller bedrifter som blir nødt til å permittere sine ansatte. I denne artikkelen gir jeg dere en oppfriskning av permitteringsreglene og hviken rett du har til dagpenger.

 

Varslingsfristen

Det er viktig å huske på at varslingsfristen for permittering ikke er lovbestemt, men hovedregelen sier 14 dager etter rettspraksis og tariffavtaler. I fjor vår ble varslingsfristen satt fra 14 dager til kun 2 dager om permitteringsgrunnlaget var en uforutsatt hendelse, som koronakrisen. Den korte varslingsfristen på 2 dager måtte vurderes i hvert tilfelle, og mange bedrifter fikk benytte seg av denne. Nå etter ett år vil hovedregelen være 14 dagers varslingsfrist.

Permitteringsperiode og rett til dagpenger

Det er fra regjeringen forslått å forlenge permitteringsperiode helt frem til 1. juli. Det samme foreslår de da for dagpengemottakere, så arbeidstakere som ikke kommer seg tilbake i jobb kan beholde dagpengene til 1 juli. Det betyr at bedrifter som fortsatt er preget av dårlig likviditet og omsetningssvikt og når 52 uker med permittering i løpet av våren, kan fortsatt permittere sine ansatte frem til 1. juli. Regjeringen har tidligere utvidet permitteringsperioden fra 26 til 52 uker.

Arbeidsgivers lønnsplikt i permitteringen

Når varselfristen er over og permitteringen iverksettes, må arbeidsgiver betale lønn i en arbeidsgiverperiode. Arbeidsgivers lønnsplikt i starten av en permittering er nå 10 dager, jf. permitteringslønnsloven § 3 første ledd, og det gjelder uansett hva som er årsaken til permitteringen. Nytt fra november i fjor var at maksperioden en arbeidsgiver kan fritas fra sin lønnsplikt økte 26 til 49 uker. Som arbeidsgiver betaler du lønn til arbeidstaker i perioden fra du varsler om permittering til permitteringen starter, altså i varslingsperioden (nå 10 dager mot normalen på 14 dager).

Som arbeidsgiver skal du utbetale lønn til dine permitterte arbeidstakere i to perioder:

Arbeidsgiverperiode 1: Betale lønn til permitterte i ti dager fra første dag av permitteringen.
Arbeidsgiverperiode 2 (ny periode med lønnsplikt): Har din arbeidstaker vært permittert til sammen 30 uker de siste 18 måneder må du betale ut fem dager med lønn. Dette er arbeidsgiverperiode 2. Regjeringen har foreslått å utsette arbeidsgiverperiode 2 til 1. juni 2021.

Hva om en ansatt er sykemeldt – kan vedkommende permitteres?

Våre rådgivere på lønn og HR har den siste tiden fått mange spørsmål om man kan permittere ansatte som er sykemeldt, og hvordan man da går frem. Er jo en skikkelig vanskelig situasjon selvsagt, men svaret er JA. Sykemeldte kan permitteres. De sykemeldte har ingen vern mot permittering, og kan på lik linje med sine kollegaer permitteres. Når permitteringen starter, opphører ditt ansvar med utbetaling av lønn. Dette gjelder også i arbeidsgiverperioden for sykepenger (de første 16 dagene). Da er det NAV som tar seg utbetalingen dersom den ansatte har rett til sykepenger.

Er din medarbeider sykemeldt pga korona kan du kreve refusjon fra dag 4 i arbeidsgiverperioden. Refusjonen søker du om i ettertid. Her finner du skjema om refusjon av sykepenger om arbeidstaker har fått korona. Gå til informasjon og skjema for refusjonsordningen.

Permittering er en midlertidig løsning

Det er viktig å huske på at grunnlaget for permittering ikke er endret, men løsningen er imidlertid.  Din arbeidstaker er fritatt arbeidsplikt, og du som arbeidsgiver er fritatt tilhørende lønnsplikt. Det er viktig å huske at arbeidsforholdet består i permitteringsperioden. Ved hendelser som faller inn under force majeure vil dette normalt være grunnlag nok til permittering.
Vurdering av hvem som skal prioriteres hvis permitteringen ikke omfatter alle ansatte skal gjøres på saklig grunnlag. Er bedriften bundet av Hovedavtalen er det i utgangspunktet ansiennitetsprinsippet som skal ligge til grunn, og skal det fravikes fra dette prinsippet så kan det gjøres ved vurdering av bedriftens behov.

Hva sier tariffavtalen

Det er viktig å sjekke tariffavtale rundt dette, da bedriften kan være tilknyttet andre tariffavtaler enn Hovedavtalen mellom LO og NHO. En permittering kan være hel eller delvis, og når det nevnes arbeidsreduksjon skal den stillingsprosenten den ansatte er ansatt i legges til grunn.