<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

3. okt

Farvel til Excel!

Det er fortsatt gode penger å tjene på finansmarkedet om dagen. For de beste. Selskaper må ha ansatte med teft for hva som driver markedet. Men det handler faktisk også mye om at maskineriet på bakrommet må fungere.

 

Folk må få lønn og noen må levere regnskapet. Tidligere var det sånn at en god regnskapsfører var alt som skulle til for å få en god regnskapsleveranse. Faktum er at verdens beste regnskapsfører ikke kommer på pallen engang uten riktig systemstøtte.

Som teamleder måles jeg på i hvilken grad vi effektiviserer og optimaliserer forretningsførselen til kundene våre. Og for å gjøre det må vi ha systemstøtte. Teamet jeg leder har spesialisert seg på Finansbransjen. Vi vet hvor det gjør vondt og hva som skal til for å gjøre det godt. Vår jobb er å ha den beste systemstøtten for å sørge for at maskinen på bakrommet leverer innen finans-, treasury- og porteføljeforvaltning. Derfor vier jeg dette blogginnlegget til å fortelle hvordan og hvorfor vi valgte Escali for å kunne levere høykvalitet til kundesegmentet vårt.

VALGETS KVAL

For fire år siden gikk vi aktivt ut for å få på plass et enda bedre system tilpasset den bransjen vi ønsket å spesialisere oss i. Vi trengte modernisering, effektivisering, og kostnadsbesparing for både oss og våre kunder. Det var en lengre prosess og vi var i kontakt med flere tilbydere. Listen over hva vi trengte så ca. sånn ut:

  • Høyt antall nyttige og godt visualiserte rapporter
  • God oppgjørsfunksjonalitet
  • Transaksjoner skal føres ett sted – én gang med direkte overføring til regnskapssystemet
  • Man skal slippe å kalkulere gevinst og tapsberegninger
  • Muligheter for automatisk avstemming mot megler
  • All nødvendig skatterapportering på verdipapirer ligger i systemet
  • Mer uavhengig av enkeltpersoners kompetanse
  • Et system som er kontinuerlig i utvikling
  • Muligheter for å importere kurser automatisk daglig fra bl.a. Infront, Bloomberg og Reuters og eksportere kostpriser og beholdning inn til terminalene
  • Tilgang på et supportapparat som sitter med spisskompetanse innen finans og regnskap

Vi endte med  porteføljesystemet Escali Financial. Brukervennlighet, sikkerhet, kvalitet og automatiserte prosesser var de viktigste momentene som gjorde at vi valgte nettopp dette systemet. At det hadde gode integrerte løsninger mot våre regnskapssystemer, Xledger og Visma, var også viktig. I tillegg til at dette hadde en skybasert løsning som gjorde det enkelt for kunden å gjøre oppføringer på egenhånd.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg.

Det hjalp også at Escali Financials var testet av Skandinavias største investorer. Systemet har mer enn 130 installasjoner og godt over 400 brukere som har testet applikasjonen over 17 år. De er også vant med å tilpasse applikasjonen til den enkeltes behov.

Vi følte oss trygge, og den følelsen sitter vi fortsatt med.  

FARVEL TIL EXCEL

Må du ha et spesialtilpasset system for å levere en god regnskapstjeneste? Excel møter noen behov, men så fort transaksjonsvolumet blir betydelig oppstår farene for feilberegninger. Det blir fort tidkrevende og det er vanskelig å kontrollere arbeidet i etterkant.

La meg bli litt mer konkret: En investor bruker fort 5–10 minutter å føre et helt vanlig bilag. Aksje- og andre verdipapirer tar mye lengre tid fordi det krever en hel rekke beregninger.  

Med 20 minutter i snitt på en verdipapirtransaksjon, og med 1000 transaksjoner i året, blir det 334 timer årlig. Med en timesats på 1000 kr blir årskostnaden 334.000 kroner før finansregnskapet er avstemt og årsoppgjøret er utarbeidet. Med Escali har vi fått en tidsbesparelse på mellom 30–50 prosent. Grunnen er at vi bruker vesentlig færre timer på oppdraget fordi alle beregninger er automatiske. Det er ikke lenger behov for å gjøre manuelle tidskrevende beregninger i Excel.

I tillegg til at timene går ned, går timene brukt på etterarbeid og kontroll også ned. Revisjonen er heller ikke en ubetydelig kostnad for kunden, men også her går kostandene ned som følge av Escali. Vi kan levere et presist og automatisert arbeid og sørger derfor for at revisor får enklere og bedre arbeidsforhold. Det er mye penger å spare på det.

 

Bård Vikebø
Senior Manager 
Amesto AccountHouse | Finans

Bård Vikebø