How future fit are you?

12
okt

av Siri Nilssen , 12. oktober 2017

How future fit are you?

Spørsmålet kom fra professor Alison McQuater from Saîd Business School, Oxford University under en konferanse for 2000 internasjonale ledere i København forrige uke. Jeg satt i salen, og må innrømme at jeg var både spent og avventende – hvordan ser professoren fra et av Europas (om ikke verdens) mest anerkjente akademiske miljøer på fremtiden, og ikke minst næringslivets tilnærming til fremtiden?

Faktum er at vi står overfor en fremtid med store og raske endringer, hovedsakelig teknologidrevet, som vil endre bransjer, jobber, forretningsmodeller, og som vi vet vil være krevende. Men, som vi ikke må glemme, også representerer fantastiske muligheter! Muligheter som åpner seg på bakgrunn av nettopp teknologiske fremskritt. Som ledere kan vi enten velge å stikke hodet i sanden, eller å glede oss over teknologiske fremskritt, ta konsekvenser og være med på reisen.

Mine topp 5 tips for å bli «Future Fit»

For min del har det vært viktig å sørge for at jeg har så god informasjon og kunnskap som mulig for å manøvrere inn i en uforutsigbar fremtid. Jeg har derfor brukt mye av min tid i høst på å lære, lytte og diskutere – med de beste. Etter en veldig intensiv konferansehøst, hvor høydepunktet var besøk hos Google i Silicon Valley, inklusiv foredrag av Singularity University, sitter jeg igjen med følgende topp 5 takeaways:

1. Sett en digital agenda – raskt! 
2. Fail fast
3. Exploit vs Explore 
4. Be more human
5. Sørg for å ha riktig kompetanse for fremtidens forretning

1. Sett en digital agenda

Ethvert styre/ledergruppe bør ha satt en digital agenda. Et eksempel på en slik agenda kan være:

  • Sett digitalisering på dagsorden: Hvilke deler av organisasjonen kan/bør/må digitaliseres?
  • Digitalisering må være enten selve, eller en del av strategien
  • Sikre en kundesentrisk utvikling
  • Lederne må gå foran som digitale rollemodeller, ved å ta i bruk og være aktiv på digitale flater/sosiale medier. 
  • Bygg en ambisiøs og endringsvilling (innovasjons)kultur
  • Lag en digital kompetanseplan for både ledere og ansatte

2. Fail Fast

«The time to repair the roof is when the sun i shining»

–John F. Kennedy

Oversatt til næringslivspråk; ta grep mens du kan og ikke må, altså mens resultatene fremdeles er gode. Sørg for innovasjon og etabler en innovasjonskultur hvor det er lov å feile. Google er front-runnere på innovasjonskultur, og deres holdning og budskap er – for å lykkes med innovasjon, inkluder alle ansatte og dyrk frem mange ideer, men pass på å «fail fast». Ikke bruk lang tid eller mye penger på en idé uten at du har verktøy og metodikk for å teste ideen og som sørger for å avdekke om ideen er bærekraftig. Anerkjenn feiling! Det er lettere sagt enn gjort, men vesentlig om du ønsker å oppnå innovasjon i ditt selskap.

3. Exploit vs Explore

Dette punktet tok jeg med meg fra nevnte Oxford professorer. Hvor mye tid bruker din organisasjon på nye ideer, eksperimenter, innovasjon, prosjekt hvor pengene vil komme inn langt frem i tid og strategisk smidighet («Explore») vs. på operasjonell drift, rutinearbeid, operasjonell forbedringer og fokus på å tjene penger nå? («Exploit»)

«I den nye virkeligheten er det ikke de store fiskene som spiser de små, men de raske som spiser de trege.»

–Klaus Schwab, World Economic Forum

Forholdstall er avhengig av bransje og bransjens modenhet, men ligger du i ytterpunktene 0% explore og 100% exploit eller omvendt, kan det indikere at din bedrift ikke er future fit på nåværende tidspunkt. Rådet fra Oxford var å finne en sunn balanse uten å helle mot ytterkantene verken på den ene eller andre siden.

4. Be more human

Vi må ikke glemme at teknologi, herunder robotics, maskinlæring og kunstig intelligens skal understøtte forretningen, produksjonen/tjenesteleveransen til kundene, men ikke erstatte kundekontakten. Ikke glem å ha fokus på kundereisen og å pleie kunderelasjoner. Sørg for å ha den beste kundeopplevelsen – det gir konkurransefortrinn.

Fra et kundeperspektiv er selvfølgelig teknologi viktig, men det er ikke alt «under panseret» man (dersom man ikke er spesielt interessert) trenger å se. Det forventes imidlertid at kundenes krav til oss fremover vil øke, og i større grad gjenspeile det vi er blitt vant med som privatpersoner. Husk at kunden sammenligner deg med den beste digitale kundeopplevelsen de har hatt, uansett bransje og uansett hvor i verden de har opplevd det.

Det vil blant annet innebære at kunder forventer større grad av personlig tilpasset kommunikasjon basert på historikk og big data, større grad av tilgjengelighet og større grad av selvbetjeningsløsninger. Vi må derfor sørge for å ha en enda bedre forståelse for kundenes (endrede) behov, og møte dem på deres premisser.

5. Sørg for å ha riktig kompetanse for fremtidens forretning

Ifølge Gartner forventes teknologien/roboter å kunne erstatte opp mot en tredjedel av dagens jobber innen 2025, samtidig spås det at så mye som 60 prosent av fremtidens stillinger ikke er oppfunnet enda. 
Selv om vi ikke vet hva fremtiden bringer, ser vi noen tydelige trender, som at repeterende oppgaver kan bli automatisert, mens det vil være større behov for mer kompetansekrevende oppgaver. Sørg for å forberede og motivere organisasjonen din på endring. Lag utviklingsprogrammer for å sette i stand og ruste medarbeidere til nye oppgaver og rutiner, og sørg for å ansette kompetanse du ikke har.

«Utfordringen er ikke å utvikle nye ideer, men å kvitte seg med de gamle»

– John Maynard Keynes

Hvordan ligger Amesto AccountHouse an?

For Amesto AccountHouse sin del er svaret på spørsmålet – how future fit are you?

Ikke så aller verst!

Vi har startet treningen og er i gang med de fleste punktene. Vi har langt fra alle svarene, men vi jobber med innovasjon og teknologi som vi mener skal gi bedre kundeopplevelser og jobber kontinuerlig med å utvikle våre medarbeidere og sikre riktig kompetanse. Vi ser lyst på fremtiden og gleder oss til mulighetene den vil bringe.

Hva med deg da, hvor Future Fit er din organisasjon?