<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

8. mar

Hvordan fungerer digital sykmelding?

Alle sykemeldte arbeidstakere kan motta og sende sykmeldingen elektronisk til arbeidsgiveren sin. Pasienter som blir sykmeldt av en fastlege finner sin digitale sykmelding på nav.no og herfra kan den sendes direkte videre til arbeidsgiver. Enkelt, tidsbesparende og du har alt samlet på et sted!

 

FOR DEN SYKEMELDTE

Om fastlegen eller andre som sykemelder deg bruker digital sykmelding (sykmeldinger som skrives ut på sykehus kommer fortsatt bare på papir), vil du etter kort tid bli varslet via sms eller epost om at den ligger klar i meldingsboksen din i Altinn. Fra nav.no kan du sende sykmeldingen direkte til arbeidsgiveren din, som etterhvert vil finne den i sin meldingsboks i Altinn.

Unntakene er enn så lenge hvis sykemeldingen gjelder behandlingsdager eller reisetilskudd. Da må man fortsatt be om å få sykmeldingen på papir. Husk at om du har du flere arbeidsgivere, må legen skrive ut sykmelding til hver av dem. For å kunne logge deg inn på NAV, trenger du BankID, Buypass eller Commfides.

FOR ARBEIDSGIVER

Definer hvilke personer som skal ta imot sykmeldinger og søknader i Altinn. De samme personene skal også oppgi hvem som er nærmeste leder for den sykemeldte arbeidstakeren når en sykmelding mottas. Tildel deretter rettigheter til den lederen som skal behandle sykmeldingen og/eller søknad om sykepenger. Som arbeidsgiver får du melding når det skjer noe nytt i et sykefraværet til dine ansatte. Du kan velge om varselet skal komme på e-post og/eller SMS.

SØKNAD OM SYKEPENGER KAN OGSÅ SENDES DIGITALT

Den ansatte kan fylle ut søknad om sykepenger fra siste dag i sykmeldingen. Arbeidsgiver finner dem deretter i sin innboks i Altinn og sjekker om alt er korrekt utfylt. Slik foregår søknadsprosessen:

1. Når sykmeldingsperioden er over, får den ansatte melding om at søknaden om sykepenger kan fylles ut på nav.no.

2. Hvis perioden på søknaden er innenfor arbeidsgiverperioden, sendes søknaden kun til arbeidsgiveren. Er den lengre enn arbeidsgiverperioden, sendes søknaden direkte til NAV.

3. Arbeidsgivere som forskutterer sykepenger får en kopi av søknaden i Altinn, og nærmeste leder får se søknaden på nav.no/dinesykmeldte. Hvis arbeidsgiveren ikke forskutterer sykepenger, sendes søknaden kun til NAV. NAV foretar deretter utbetaling til arbeidstaker eller refusjon til arbeidsgiver.

Inntektsopplysningsskjemaet må sendes på papir som før, men i løpet av 2019 er det ventet at dette skal bli en del av den digitaliserte sykmeldingsprosessen.

OPPFØLGING AV SYKEMELDING

På grunn av personvern anbefales det å tildele rettigheter til færrest mulig. NAV anbefaler at de som håndterer lønn også er de som skal sørge for at sykmeldingene blir behandlet og fulgt opp av riktig personalansvarlig. Dersom det er en ekstern regnskapsfører som tar seg av lønnskjøring, kan det være hensiktsmessig at det er regnskapsføreren som følger opp sykmeldingene.

OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆRET

Som følge av digitaliseringen vil også arbeidet med sykefraværsoppfølgingen forenkles, i form av en oppfølgingsplan. Oppfølgingsplanen er et verktøy for den sykmeldte og lederen i dialogen underveis i sykefraværet. Både den sykmeldte og lederen skal vurdere hvilke oppgaver den sykmeldte fortsatt kan utføre og tilrettelegge deretter. I oppfølgingsplanen skriver begge inn forslag og blir til slutt enige om en plan. Planen kan deles digitalt med NAV når den er godkjent.

Trenger du mer informasjon? Les mer om sykmelding på nav.no  

TREN DEG OG DINE ANSATTE FRISK

MEN! Det aller viktigste er jo å redusere sykefraværet så du og dine ansatte slipper å benytte deg av denne tjenesten. Les hvordan vi har satt trening i system i Amesto og hvordan dette har påvirket både trivsel og sykefravær.

ÅSE MOSS HANSEN Direktør Lønn og HR