<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

31. mar

Utvidelsen av omsorgsdager.

I forbindelse med koronaviruset har også reglene for omsorgspenger blitt endret. Dager med omsorgspenger (sykt-barn-dager) er doblet og allerede forskrifsfestet med en tilbakevirkende kraft fra fredag 13. mars. Arbeidsgiver skal kun finansiere de tre første dagene, resten kan søkes refundert fra NAV.

Les mer på regjeringens endring her. 

 
 • Utvidelsen av omsorgsdager gjelder for hele 2020. Arbeidsgiver dekker kun de 3 første dagene, og det gjelder også hvis disse dagene allerede var avholdt før Corona- utbruddet. Det er fullt lov å splitte opp omsorgsdager i halve dager eller timer. Da samler arbeidsgiver opp timeregnskapet, og søker refusjon etter hvert som det er grunnlag.
 • Refusjon av omsorgsdager gjøres via innsending av inntektsmelding til NAV. Inntektsmeldingen er nå tilpasset den reduserte arbeidsgiverperioden på 3 dager.
 • Overføring av omsorgsdager mellom foreldre. Hvis den ene forelderen har en funksjon som faller inn under samfunnskritiske yrker, så oppfordres det til å benytte seg av denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.
 • Oversikt over antall omsorgsdager etter midlertidig utvidelse av omsorgsdager på grunn av Covid-19.
  • Hver av foreldrene (eller annen som har formelt omsorgsansvar) har rett på:
   • Ett til to barn som er 12 år eller yngre: 20 omsorgsdager per kalenderår
   • Tre barn eller flere som er 12 år eller yngre: 30 omsorgsdager per kalenderår
   • Foreldre med avtale om delt bosted: 20 eller 30 dager hver avhengig av antall barn
   • Aleneforsørgere har rett til: 40 dager for ett til to barn og 60 dager for mer enn to barn, per kalenderår
  • Ansatte kan søke om ekstra dager hvis:
   • De har barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning
   • Den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet på grunn av f.eks. sykdom eller verneplikt

Mer om foreldres rett til omsorgspenger 

ÅSE MOSS HANSEN Direktør Lønn og HR