<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

26. mai

Utbetaling av feriepenger ved permittering.

Ordet annerledes begynner å bli velkjent for oss alle. Vi hører hele tiden om ting som er annerledes, en annerledes hverdag, en annerledes arbeidssituasjon, en annerledes måte å være sosial på, og sånn fortsetter det. Annerledes har ført med seg mange positive ting, men noe av dette med annerledes har også en bismak.

Opplevelsen av feriepengeutbetaling vil muligens være en av de områdene som er annerledes med en bismak.
For de som ikke er berørt av permittering vil utbetalingen av feriepenger foregå som normalt.

UTBETALING AV FERIEPENGER VED PERMITTERING

Det er ikke alle arbeidsgivere som har satt seg godt nok inn i regelverket rundt feriepenger, og i år er det muligens enda mer komplisert. Så hva skal arbeidsgiver og arbeidstaker forholde seg til i forbindelse med feriepengeutbetaling, og ferieuttak for de som er permitterte.

Når ansatte er permittert mottar de dagpenger fra NAV i stedefor lønn. Ved avvikling av feriedager «opphører/utsettes permitteringen» og utbetaling av dagpenger stanses for disse dagene. Det er derfor viktig at de ansatte har god dialog med både arbeidsgiver og NAV (via meldekort) om feriedager som skal avvikles.

Når de ansatte tar ut ferie i permitteringsperioden forlenges permitteringsperioden med tilsvarende antall dager.
Det er viktig å ha hensikten med feriepenger klart for seg – Feriepenger er en avsetning til de ansatte som skal dekke tapt inntekt under ferie.

2 ALTERNATIVER FOR UTBETALING AV FERIEPENGER FOR PERMITTERTE

1) Det avtales med de permitterte ansatte hvilke datoer de skal avvikle ferie. På ordinær lønnsdato før ferien utløser vi lønn for dagene, trekker og utløser feriepenger for tilsvarende antall dager. På den måten overholdes reglene i ferieloven og de ansatte er sikret inntekt i form av feriepenger de dagene ferien avvikles.

Når feriedagene avvikles skal de ansatte føre dette opp på sine meldekort til NAV slik at dagpenger opphører under ferie.

Merk – hvis de ansatte har tatt ut feriedager før permitteringen tiltok er dette også dager det skal gjøres trekk for.

2) Feriepenger utbetales til samtlige ansatte i juni, samtidig som lønnstrekket gjøres i feriepengene. Dette er ikke et alternativ arbeidsgiver fritt kan bestemme seg for å benytte uten å lage en avtale om dette med de ansatte. Dette fordi et trekk i feriepenger for 5 ukers lønn vil medføre svært lav utbetaling.

FORTSATT GJELDER FØLGENDE REGLER FOR FERIEPENGER

Selv om du er nyansatt må du avholde ferie. Mange tror at de ikke behøver å ta ut ferie hos sin nye arbeidsgiver fordi de ikke har opparbeidet full pott med feriepenger hos sin nåværende arbeidsgiver. Dette er ikke riktig og faktisk ulovlig.

Det er kun hvis man forrige år var student, arbeidsledig, ansatt i utlandet, sykemeldt tilnærmet hele året eller i permisjon at man kan avvike fra regelen om å avholde ferien. Alle andre har feriepenger opptjent hos tidligere arbeidsgiver, og skal dermed avholde ferien sin. Det eneste en arbeidstaker som var ansatt i et annet firma året før har krav på, er å få lønnstrekket for ferie på de dagene de faktisk avholder ferie. Men, de skal fortsatt avholde ferie.

Blir man syk i ferien har du rett til å få uttak av ferie senere på året. For å få rett på ny ferie så må det foreligge sykemelding fra lege for perioden det gjelder, og så må man huske å sette frem krav om erstatningsferie til arbeidsgiver umiddelbart etter man er tilbake på jobb. Det er ingen mulighet å få utbetalt ikke-avviklet ferie i lønn, selv om årsaken til manglende avvikling er sykdom. Kravet om erstatningsferie er kun gjeldende hvis man er 100% arbeidsufør.

Utbetaling av feriepenger skal etter Ferielovens hovedprinsipp utbetales ved siste vanlige lønningsdag før ferien, jf. ferielovens § 11(1). De fleste bedrifter har imidlertid innført at feriepengene utbetalt samlet i mai eller juni, uavhengig av når den enkelte arbeidstaker tar sin ferie. Dette innebærer at feriepenger blir utbetalt i stedet for lønn for det arbeid som faktisk blir utført i denne måneden, mot at arbeidstaker mottar lønn når ferien faktisk avholdes.

- Man kan som ansatt ikke bestemme når ferie skal tas ut, men man kan fremsette ønske om ferie i en bestemt periode. Alle ansatte har rett på 3 uker sammenhengende ferie mellom 1. juni og 30. september. Men er det ikke mulig å etterkomme ønske fra ansatt så er det arbeidsgiver som har siste ordet.
Er du over seksti år, kan du selv bestemme tiden for avvikling av ekstraferien. Arbeidsgiver skal ha varsel minst to uker før avviklingen av ekstraferien.

Les også - Regler for permittering

 

ÅSE MOSS HANSEN Direktør Lønn og HR