<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

IMG_1186 AAH NOV21 1920x1080

Operativ HR.

Enten du ønsker å redusere kostnader, spare tid eller få bedre struktur på HR-arbeidet kan våre spesialister hjelpe deg.

Operativ HR-tjenester for alle bedrifter.

HR blir et viktigere satsningsområde for stadig flere bedrifter. Det er ikke uten grunn. Konkurransen om de beste hodene øker og HR-oppgavene blir mer komplekse. De ansatte er den viktigste ressursen i en hver bedrift. Uten friske og motiverte ansatte, vil bedriften stoppe opp. Det gjelder uansett størrelse. HR-rådgiverne i Amesto AccountHouse er spesialister innen sitt fagfelt og har jobbet med flere av de største selskapene i Norden.

PERSONALLEDELSE

Hvilket ansvar har ledere, og hvordan kan de best utøve sitt lederskap? En lederhåndbok er et godt verktøy både for nye og erfarne ledere. Vi kan bistå med oppfølging av ansatte og konflikthåndtering.

ARBEIDSMILJØ OG HMS

Lovverket rundt HMS kan virke uoversiktlig om man ikke er kjent med det. Vi forenkler og hjelper deg med å tilpasse dette til din bedrift.

ADMINISTRATIV HR

Her kommer vi inn. Vi kan bistå deg i å utforme prosesser, maler og verktøy innenfor rekruttering, onboarding/offboarding og arbeidsavtaler. Vi kan bistå i administrasjon av pensjon, forsikring og andre ansattgoder.

DINE MEDARBEIDERE

Din viktigste investering.

Forvaltning av ansatte omfatter vesentlig mer enn å betale lønn og arrangere en firmafest med jevne mellomrom.  Du skal holde kontroll på det juridiske, på forhandlinger med fagforeninger, på pensjonsordninger, på tariffavtaler og mye mer. Det er tidkrevende og krever spesialistkompetanse.