<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 2 Toppbanner IMG_0515 AAH NOV21 1920x607

 

ALLE HR OPPGAVENE MÅ HÅNDTERES PROFESJONELT

Administrativ HR.

HR-feltet er bredt og mange bedrifter har ikke en dedikert person som jobber med dette hos seg, eller har kun en person som jobber med dette. I perioder kan det fort bli mange oppgaver som skal løses, og ingen som har kompetanse eller tid til å løse de. Her kommer vi inn.

Vi kan bistå deg i å utforme prosesser, maler og verktøy innenfor rekruttering, onboarding/offboarding og arbeidsavtaler. Vi kan bistå i administrasjon av pensjon, forsikring og andre ansattgoder.

Det er mange regler å forholde seg til som arbeidsgiver, og det er mange behov hos de ansatte som melder seg ettersom dere vokser, og de ansatte kommer i ulike livsfaser.

Betaler dere full lønn under sykdom eller foreldrepermisjoner? Hva skjer når man må følge egne foreldre til legen?

PERSONALHÅNDBOK

Dukker det opp mange spørsmål fra ansatte rundt, ferie, sykefravær, rett til fri eller arbeidstid, og du ikke vet helt hva du skal svare? Da kan du ta kontakt med oss for det som gjelder regelverket, eller vi kan utforme en personalhåndbok som dekker det viktigste hos din bedrift. Da sikrer du likebehandling og forutsigbarhet.

REKRUTTERING

Vi kan hjelpe deg med å lage en rekrutteringsprosess som alle i ditt firma kan bruke når de skal ansette, for å sikre likebehandling og at dere har gode rutiner. 

Noen selskaper benytter ulike rekrutteringssystemet når de ansatter nye kloke hoder, vi kan selvsagt administrere systemet for dere.

Vi kan også bistå med deler av prosessen, eller dere kan kontakte noen som er eksperter på rekruttering.

ONBOARDING/OFFBOARDING

Onboardingen begynner på mange måter allerede i rekrutteringsfasen. Vi hjelper deg med gode rutiner for når ansettelsen er inngått og til etter fullført prøvetid. Visste du for eksempel at prøvetiden kan forlenges ved fravær? Det er for de fleste uunngåelig at ansatte slutter. Har du gode rutiner for dette slik at ingen oppgaver faller mellom to stoler når noen sier opp, og passer på at din tidligere ansatt er en ambassadør for ditt firma? Vi etablerer gode prosesser for din virksomhet sammen med deg.

FORSIKRINGER OG PENSJON

Det er lovfestet krav til både yrkesskadeforsikring og pensjonssparing som arbeidsgiver i Norge. Men har du korrekte avtaler for dine ansatte? Og burde du vurdere å utvide dine avtaler, for at ansatte både skal være sikret om uhellet er ute, og også se på deg som en attraktiv arbeidsgiver.

Lønnsoppgjør.

Er lønnsjusteringen i ditt firma noe som oppleves som tilfeldig eller basert på trynefaktor? Vet du hvor mye dine lønnskostnader vil øke neste år? Vi hjelper deg med kontroll og prosesser som oppleves som forutsigbare for deg og dine ansatte.

Vurderer dere outsourcing av bedriftens HR-funksjon?

Last ned vår lønn og HR-guide.

Kvadratisk 466x466 AAH IMG_0890