<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

People224_2120x670

 

SKAP EN ARBEIDSPLASS FOR PRESTASJON OG TRIVSEL

Arbeidsmiljø og HMS.

Arbeidsmiljøet er en viktig faktor når ansatte velger arbeidsgiver, ikke minst om man skal bytte arbeidsgiver. Hvordan er arbeidsmiljøet hos dere? Hvordan kartlegger dere det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet? Har dere noen utfordringer dere trenger hjelp med?

DU KAN SPARE MYE TID

Arbeidsmiljø og HMS.

Lovverket

Lovverket rundt HMS kan virke uoversiktlig om man ikke er kjent med det. Vi forenkler og hjelper deg med å tilpasse dette til din bedrift. Vi kan bistå rundt valg av verneombud, forslag til rutiner for internkontroll og malverk for kartlegging av arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljøutvalg

Visste du at for virksomheter med mer enn 50 ansatte er det et lovkrav å ha et arbeidsmiljøutvalg og at det er utvidet aktivitetsplikt for å fremme likestilling og hindre diskriminering? Våre konsulenter hjelper til med etablering av AMU, og redegjørelse av aktivitetsplikten, samt lønnskartlegging.

Personvern

Som arbeidsgiver er det en hel del å sette seg inn i, blant annet arbeidstakers rett til personvern, begrensninger rundt overtid, feriebestemmelser, rett til permisjoner mm. 

Våre HR rådgivere hjelper deg.

Våre rådgivere har lang erfaring innen HR-faget. Enten med bakgrunn fra eksterne HR-avdelinger i små og store selskaper, eller som rådgivere til bedrifter som trenger råd og bistand.

  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
  • Arbeidsmiljøutvalg
  • Arbeidsgiverplikt
  • Likestilling og diskriminering
  • Lønnskartlegging