<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 2 Toppbanner IMG_0219 AAH NOV21 1920x607

HVORDAN LYKKES DU SOM LEDER?

Personalledelse.

Å være leder er givende for mange, men dessverre opplever mange ledere at det er flere utfordringer. Det er mange regler å forholde seg til, og hva betyr det egentlig å ha personalansvar?

En god leder.

Hva kjennetegner en god leder? I tillegg til å motivere dine arbeidstakere, skape et godt arbeidsmiljø og være lydhør for tilbakemeldinger, bør du ha dette på plass:

  • Lederhåndbok
  • Oppfølging av ansatte
  • Fraværsoppfølging
  • Avslutning av arbeidsforholdet
  • Konflikthåndtering

LEDERHÅNDBOK

Har du flere mellomledere kan det være en fordel å ha en forent tanke om hva det vil si å være leder i akkurat din virksomhet. Hvilket ansvar har ledere, og hvordan kan de best utøve sitt lederskap? En lederhåndbok er et godt verktøy både for nye og erfarne ledere.

OPPFØLGING AV ANSATTE

I tillegg til å utvikle og følge opp et team i drift, dukker det av og til opp noen ekstra oppgaver, for eksempel når noen blir syke, eller ikke leverer. Dette er man som leder kanskje ikke borti så ofte, og flere er usikre på hvordan de skal gå frem. Vi kan skape prosesser dere kan følge, men også rådgi dine ledere case by case både når det kommer til regelverket og bistå i gjennomføringen av for eksempel oppfølging av sykemeldte.

AVSLUTNING AV ARBEIDSFORHOLDET

Noen ganger er man i en situasjon hvor en ansatt rett og slett ikke fungerer i rollen, eller hvor en ansatte har vært fraværende i lang tid. Kan man si opp en ansatt som er sykmeldt? Hvordan kan man håndtere ansatte som ikke gjør jobben sin? Vi kan hjelpe dere med prosessen.

KONFLIKTHÅNDTERING

Konflikter kan oppstå på arbeidsplassen. Det kan være mellom kolleger, ansatt og leder eller også med kunder. Som leder er dette ditt ansvar å håndtere, men vi hjelper dere på veien.

Vurderer dere å sette bort bedriftens HR-funksjon?

Vi kan hjelpe deg.