<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

WORKSHOP MED PSYKOLOG CARINA CARL OG HR EKSPERT YVONNE FOSSER

Hvordan få dine medarbeidere til å løpe den ekstra mila og stortrives på veien?

Visste du at forskning viser at bedrifter med høyt engasjerte medarbeidere scorer høyere på medarbeider- og kundetilfredshet, de har lavere sykefravær og ansatt-turnover. De får rett og slett bedre resultater enn de med lavere jobbengasjement.

Det viser seg også at kun 15% av ansatte i bedriftene er høyt engasjerte - så hvordan kan du få med resten? Tilhørighet og psykologisk trygghet er viktige drivere for at medarbeidere skal være høyt engasjerte . I tillegg er dette viktig for hver enkelt sin psykiske helse.

En undersøkelse fra Kahoot med 1600 respondenter viser at 91% av oss ønsker mer tilhørighet og nærere relasjoner til kolleger, samtidig ønsker 77% å jobbe en del hjemmefra.

Vi inviterer til workshop hvor dette står på agendaen. Vi vil inspirere, lære og ikke minst gi deg og din avdeling konkrete verktøy som dere kan ta i bruk med en gang.

HVA KONKRET VIL DU SITTE IGJEN MED ETTER WORKSHOP?

  • Konkrete verktøy for selvledelse som du kan ta i bruk med en gang
  • Styrket samhold og trygghet
  • Kunnskap og verktøy for styrket tilhørighet og psykologisk trygghet
  • Grunnleggende om konstruktiv stressmestring

Agenda

  • Velkommen, innledning og strategi av leder i virksomhet 
  • Hva skaper psykologisk trygghet og tilhørighet? Carina Carl, psykolog, lederutvikler og forfatter 
  • Selvledelse, 7 gode vaner. Yvonne Fosser, CEO i Amesto People & Culture 
  • Workshop med involvering og øvelser  
  • Oppsummering og avslutning av leder 

CEO I AMESTO PEOPLE AND CULTURE

Dette er Yvonne Fosser.

Yvonne jobber for å få flest mulig til å få det beste ut av sitt arbeidsliv, gjennom økt jobbengasjement. Hun har erfaring fra toppledergrupper som HR leder i både privat og offentlig sektor. I tillegg til å være utleid som HR- leder i en deltidsstilling jobber hun med rådgivning av ledere, lederutvikling, holder workshop for økt jobbengasjement og bedre selvledelse.

PSYKOLOG, LEDERUTVIKLER OG FORFATTER

Dette er Carina Carl.

Carina har en visjon om å gjøre kunnskap om psykologi tilgjengelig for folk flest og arbeidslivet spesielt. Hun har bred erfaring med 1:1 terapi og lederveiledning, kurs, foredrag, tekst og konseptutvikling – båt fra inn- og utland. Carina er fast spaltist i E24 om ledelse og selvledelse og har skrevet flere bøker om hverdags- og jobbpsykologi.

Mari_200_270