<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

people166_2120x670

ALLTID TILGANG PÅ EKSPERTER PÅ REGNSKAP OG LØNN.

YES. Vi skal outsource.

Norske virksomheter flytter regnskapshåndteringen og lønnskjøringen ut til spesialister. 
Det gir trygghet - og gunstige fordeler.

DERFOR VELGER BEDRIFTER Å SETTE UT REGNSKAP OG LØNN:
 • Frigjør tid
 • Hever kvaliteten
 • Gir bedre drift
 • Sikrer økt lønnsomhet
 • Fjerner tidkrevende prosesser
 • Gir trygghet i at kompliserte lover og regler møtes

- Historisk har det vært delte meninger rundt outsourcing. Mange har fryktet å miste kontroll og oversikt. Vår påstand er at det motsatte skjer. Bedriftens flinke folk får tid til strategisk fornying og forbedring av driften, sier Petter Buran, direktør for forretningsutvikling i Amesto AccountHouse.

TILGANG PÅ EKSPERTER PÅ REGNSKAP OG LØNN

Med skybaserte regnskapssystemer og profesjonelle regnskapsførere på laget kan du sette ut hele eller deler av jobben, og samtidig gjøre bedriften mer lønnsom.

Slik jobber våre regnskapsteam.

- Lønn og regnskap er tunge og tidkrevende arbeidsoppgaver. Mange bedrifter føler at de enten mangler den nødvendige kompetansen på huset, eller kommer til kort når det gjelder å holde seg oppdatert på hvilke lover og regler som gjelder til enhver tid, sier Buran.

Derfor opplever mange feil i regnskapet. De kan være kostbare og føre til at ledere taper ansikt ovenfor styret.

- Ved å outsource lønn og regnskap kan bedriften konsentrere seg om kjernevirksomheten. Alt blir tatt hånd om på rett måte, sier Buran som mener bedrifter bør kjenne svaret på disse spørsmålene:

 • Hvilke utfordringer har bedriften i driften?
 • Hvor mye tid brukes egentlig på regnskap og lønnshåndtering?
 • Har dere all økonomikompetansen dere behøver internt?
 • Er det billigst å ansette ny kompetanse, eller leie den inn som en tjeneste?
 • Har dere behov for like mange personer på regnskap og lønn hele året?
 • Klarer dere å alltid være oppdatert på nye lover og regler?
SMARTE SKALERBARE TJENESTER

- Ofte kan det lønne seg å dele arbeidet med en ekstern regnskapsfører, slik at du tar deg av det du kan og har kapasitet til, mens vi hjelper deg med resten, sier Buran.

Smarte tjenester i nettskyen gir tilgang til innovative verktøy, og større fleksibilitet med tanke på hvem som løser hvilke oppgaver.

- Når du skal overlate hele eller deler av bedriftens økonomifunksjon til en ekstern leverandør, er det viktig at leverandøren har god kunnskap om både bedriften din og markedet dere opererer i. Det kan også være smart å velge de som har sterk fagkompetanse på flere områder, som regnskap, lønn, HR, skatt og finans, sier han.

Et riktig rigget samarbeid kan utløse merkbare besparelser for bedriften, blant annet ved å ta i bruk ny teknologi og mer effektive lønns- og regnskapssystemer.

LES VÅR HÅNDBOK.

Fremtidens lønn og regnskap.

Vi skal skape muligheter, ikke peke på begrensinger. Vi skal ønske ny teknologi velkommen. Vi skal endre oss! Ta deg tid til å lese vår håndbok om tar for seg fremtidens lønn og regnskap - slik vi ser den!

Slik kommer vi i gang.

Bedrifter som har valgt å outsource til Amesto AccountHouse, ledes gjennom en implementeringsfase som vi deler opp i fem steg:

 1. Etablering og planlegging. Sikrer eierskap og forankring hos kunde og Amesto.
 2. Avdekke omfang, behov og informasjonsflyt, rapporteringspunkter, etc.
 3. Implementering av systemer. Sette opp systemet og koble på datakilder som kunder, grunndata, kontoplaner, dimensjoner, evt. sette opp grensesnitt mot andre systemer, bestemme godkjenningsstruktur, tilpasse bankløsninger, m.m.
 4. Kontrollrutiner for å avdekke om implementering er ok, første fase i drift, overgangsfase fra tidligere regnskapsfører.
 5. Evaluering, læring, avslutning av implementering og avlevering til drift.

- Denne trygge prosessen er brukt i mange år, og forbedres hele tiden. Den gir en rask og riktig overgang til nye prosesser og rutiner. Kundene blir mer fornøyd, og vi kommer raskere i gang med tjenesteleveransene, sier Buran.

Kvadratisk 466x466 AAH IMG_0450